RVOI

De rechtsbasis, algemene voorwaarden voor de geleverde advies/inspectiewerkzaamheden, is geregeld in de “Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau”, kortweg RVOI. De RVOI geldt als basis voor alle door A-Quin met opdrachtgevers afgesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De meest recente versie RVOI-2001 is onder verantwoordelijkheid van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI) opgesteld. Naast de algemene bepalingen zoals rechtsverhouding, positie van de adviseur, omvang van de opdracht, samenwerking met anderen, beëindigen/onderbreken/uitstellen/herroepen en neerleggen van opdrachten, eigendom en gebruik van stukken, aansprakelijkheid en geschillen wordt in de RVOI de honorering geregeld. In dit geval wordt echter op basis van een vast uurtarief gewerkt. Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met Nederlands recht.

Download RVOI voorwaarden