Schouw civiele objecten Rotterdam

 

Van het Havenbedrijf Rotterdam heeft A-Quin de opdracht gekregen om vier maal per jaar een civiele schouw uit te voeren op 18 objecten in de regio Rotterdam.

Een beheerder heeft de (wettelijke) verplichting om te zorgen dat zijn objecten te allen tijde functioneren en daarbij voldoen aan de geldende normen voor veiligheid, arbo en regelwetgeving. Deze kunnen we onderbrengen in twee categorieën, “direct waarneembare aansprakelijkheid” en  “Niet-direct waarneembare aansprakelijkheid”.

Handhaven van de gewenste situatie volgens het onderhoudsbeheer, dit betekent; inzichtelijk maken achterstallig en/of ondeugdelijk onderhoud welke kan leiden tot onveilige situatie of schade kan aanrichten aan derden. (Signaleren van calamiteiten en voorkomen van ongelukken).