Schadecatalogus Rijkswaterstaat

  • Opdrachtgever:┬áRijkswaterstaat
  • Beheerder:┬áRijkswaterstaat

A-Quin gaat in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied een schadecatalogus opstellen voor al hun natte objecten.

Wat is een schadecatalogus?

In een schadecatalogus komen alle elementen te staan welke zich bevinden op en om de openbare- en vaarwegen.

Van elk element zullen alle schades bepaald en geraamd worden welke door een aanrijd- of aanvaarschades kunnen ontstaan.

Dit om de bedienaar een snel inzicht te kunnen geven in de mogelijke kostenpost van de schade, om hiermee de verzekeraars en eventuele derden op de hoogte te kunnen stellen.