Risico inventarisatie natte kunstwerken (RINK 2011)

A-Quin gaat in opdracht van Arcadis het project RINK 2011 (Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken) uitvoeren op de discipline elektrotechniek.

Rijkswaterstaat heeft met de analyse en inspectie als doel inzicht te krijgen in de constructieve stabiliteit en beschikbaarheid van de sluis- en stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn en Lek. Als reden voor het uitvoeren van de risico inventarisatie zijn de gewijzigde normen en eisen ten opzichte van de bouw jaren geleden. Dit mede alsmede het toenemen van het scheepvaartverkeer speelt een grote rol ten tijde van de inventarisatie.

A-Quin ondersteunt haar opdrachtgever ARCADIS bij het verkrijgen van de technische gegevens uit het veld door middel van het uitvoeren van (gericht) technische inspecties. Door een nauwe samenhang tussen het analyse team en de inspecteurs komt er een kwalitatief hoogstaande risico inventarisatie tot stand!