Risico inventarisatie natte kunstwerken (RINK 2012)

In opdracht van Arcadis voert A-Quin RINK2012 uit.

RINK staat voor Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken, en is de derde in zijn serie.

A-Quin was tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van RINK2010 (opdrachtgever IV-infra) en RINK2011 (opdrachtgever Arcadis).

In het komende jaar en het eerste kwartaal van 2013 toetsen Arcadis, A-Quin en Jansen Venneboer het ontwerp van de sluizen aan de huidige normen en belastingen. Om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en de veiligheid van de sluizen te analyseren wordt ook de staat van de objecten met inspecties in kaart gebracht. Kennis van de toestand van de natte infrastructuur is van essentieel belang, niet alleen in normale bedrijfsvoeringssituaties, maar zeker ook in extreme omstandigheden.

Onderdeel van de opdracht is het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa, de Volkeraksluizen. Voor alle complexen worden de risico’s voor het gebruik en de constructieve veiligheid geïnventariseerd.

Voorheen vond de analyse en de inspectie onafhankelijk van elkaar plaats. Binnen het RINK programma worden deze uitdrukkelijk met elkaar verbonden en vindt wederzijdse beïnvloeding plaats. De afgelopen twee jaar hebben Arcadis, A-Quin en Jansen- Venneboer de sluis- en stuwcomplexen in de Neder-Rijn en Lek, het Twentekanaal, het IJsselmeergebied en de Zuid Willemsvaart onderzocht. De sluis bij Eefde in het Twentekanaal waar recentelijk een sluisdeur uit de ophanging is losgekomen, maakte vorig jaar geen onderdeel uit van de scope.