Risico Inventarisatie en Evaluatie bedienpost Calandbrug

In opdracht van Proficium voert A-Quin B.V. een Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E ) uit op de bedienpost van de Calandbrug waarvan Prorail beheerder is. Het doel van de inspectie is om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s op locatie ten aanzien van de bedienaars. Naast de Risico Inventarisatie en Evaluatie is er ook een NEN 3140 veiligheidsinspectie uitgevoerd op de elektrotechnische installatie. Beide inspecties geven een goed inzicht in de mogelijks risico’s op locatie, een beheerder is verplicht om een veilige werkplak aan te bieden in het kader van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Ook voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie op uw infrastructurele objecten is A-Quin B.V. uw partner!