Programmeringsinspectie Roggebotsluis

 

A-Quin gaat in opdracht van Movares een programmeringsinspectie uitvoeren op de Roggebotsluis.

Volgens uitvraag dienen de storm-,eb-,vloed- en waaierdeuren met de daarbij behorende rioolschuiven geïnspecteerd te worden. De inspectie gebeurt op de basis van een programmeringsinspectie en dient een inzicht te geven in hoe men de komende 10 jaar met regulier (vast) onderhoud de installatie goed kan laten functioneren.

Tevens dienen er diverse nadere onderzoeken te worden uitgevoerd, waarbij antwoord dient te worden gegeven op de volgende vraagstukken;

  • Kunnen de PLC’s 1 op 1 vervangen worden door een nieuw type welke voldoet aan de huidige wet- en regelgeving;
  • Zit er in de bestaande systeemsoftware van de PLC’s een goede/logische opbouw;
  • Is de systeemsoftware voorzien van voldoende commentaar;
  • Is het bestaande netwerk inclusief netwerk componenten bruikbaar voor de eventueel nieuwe PLC’s;
  • Onderzoek naar wat er dient te gebeuren als men de afstandsbediening van het object ontmanteld van de huidige situatie
  • Wat is de oorzaak dat de waaierdeuren op dit moment bij het openen en dichtgaan niet dezelfde snelheid hebben;
  • Wat moet er gebeuren om de waaierdeuren met dezelfde snelheid  open en dicht te laten gaan;
  • Wat is de ideale snelheid voor de waaierdeuren.

Men wilde tevens weten wat de mogelijkheden zijn om het huidige veiligheidscircuit uit te bereiden zodat deze aan de vigerende wet- en regelgeving voldoet, of wat men hiervoor dient te veranderen.

Alle resultaten zijn verwerkt in een overall rapportage inclusief fotobijlage en meerjaren onderhoudsplanning.

Programmeringsinspectie

De programmeringsinspectie geeft inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om een object economisch rendabel in stand te houden. Een budgettering is op deze manier veel eenvoudiger te maken.

Meer over deze inspectie