NEN3140 inspectie Velsertunnel

A-Quin gaat in opdracht van SPIE omgevingsmanagement uitvoeren voor het project “Het ontwerpen en uitvoeren van onderhoud, vervanging, conservering en betonreparaties aan de bruggen en sluizen van het Goereese- en Volkeraksluizencomplex”.

Wat is een omgevingsmanager?

Tegenwoordig dient men voor bijna alles wat men wil uitvoeren vergunningen nodig te hebben, al met al een heleboel papier werk.

Een omgevingsmanager draagt zorg voor alle benodigde vergunningen, eventuele wegafzettingen en aanvragen scheepvaartstremmingen.

Hierbij worden alle aspecten voor het goed en volledig mogen uitvoeren van de werkzaamheden mee genomen.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Aanspreekpunt voor OP en projectteamleden inzake omgevingsmanagement
  • Inventarisatie, aanvragen en verkrijgen van vergunningen
  • Opstellen en bijhouden van het vergunningenregister
  • Afstemming werkzaamheden met omgevingsmanager en objectcoordinator Opdrachtgever
  • Afstemming inzake stremmingen en hinderen infrastructuur met betrokken instanties
  • Opstellen en bijhouden van het verkeersmanagementplan
  • Het tijdig verkrijgen van vergunningen en toestemmingen voor realisatie van het werk
  • Melden van afwijkingen en risico’s
  • Rapporteert aan de projectmanager.

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie