NEN 3140 inspectie “Niet Spoorse Gedeelte” Calandbrug

 

In opdracht van Cofely Energy & Infra voert A-Quin B.V. een inspectie uit op basis van de NEN 3140 van de gehele elektrotechnische installatie. Zowel een visuele inspectie als een inspectie op basis van meting en beproeving. De periodieke inspectie wordt uitgevoerd op basis van een steekproef. Bij de steekproef wordt rekening gehouden met de uitgangspunten benoemd in bijlage J van de NEN 3140:2011. Voor de veiligheid is er tijdens de inspectie een medewerker van Cofely Energy & Infra aanwezig. Alle werkzaamheden aan de elektrische installatie dienen vooraf met de medewerker van Cofely Energy & Infra te worden overlegd.

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie