NEN1010 inspectie Biologische uitbreiding RWZI Kampen

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft de biologische capaciteit van de RWZI in Kampen uitgebreid en geoptimaliseerd.

De oude situatie had te maken met zware belastingen op de RWZI. Samen met de te verwachten toenamen van het influent is ervoor gekozen deze RWZI uit te breiden en te optimaliseren.

Doordat de elektrotechnische installatie ingrijpend is aangepast, is een NEN1010 inspectie gewenst. De NEN1010 is een opleveringinspectie en richt zich op de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

A-Quin heeft op de RWZI Kampen een NEN1010 inspectie uitgevoerd. Met deze inspectie en bijbehorende rapportage geven wij de klant inzicht in de installatie en dat deze veilig in gebruik genomen kan worden.

 

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

NEN 1010 Inspectie

Bij het aanleggen of wijzigen van een elektrotechnische installaties, is een opleverinspectie een verplichting. Deze NEN 1010 opleverinspectie is de norm voor opleverinspecties binnen zowel industrie, infra, utiliteitsbouw en woningbouw. We verzorgen dit graag voor u.

Meer over deze inspectie