NEN 3140 inspectie Velsertunnel

A-Quin gaat in opdracht voor Arcadis een NEN 3140 inspectie uitvoeren met een 100% diepgang op de Velsertunnel.

In het kader van de NEN 3140 zijn alle installatie(delen) van de Velsertunnel geïnspecteerd met een diepgang van 100%.

Door de weegfactoren, het belang van de tunnel , zijn onderhoudspersoneel en eventuele weggebruikers is er tijdens het intake gesprek met de installatieverantwoordelijke besloten geen steeksproefgewijze inspectie toe te passen, maar een inspectie welke elke installatie tot op detail in kaart brengt.

Met meer dan 100 laagspannings(onder)verdelers en een diversiteit aan installaties verdeeld over diverse ruimtes en gangen, is dit een uitdagende klus welke perfect is weggelegd voor A-Quin en zijn medewerkers. De inspectie zal niet enkel worden uitgevoerd tijdens normale werktijden, ook zullen er ’s nachts diverse inspecties en metingen worden uitgevoerd ten tijde van een tunnelbuis afzettingen. Dit doordat een tunnel technische installatie (TTI) niet zomaar spanningsloos gemaakt kan worden.

Waarom NEN 3140 inspecties?

NEN 3140 inspectie en de ARBO – wet.

In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid ) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN – EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Een van die eisen is dat eigenaars en / of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren.

Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

    1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
    2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
    3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Elektrische installaties.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

 

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie