NEN 3140 inspectie Rioolgemalen

  • Opdrachtgever: GMB
  • Beheerder: Gemeente Voorschoten

In opdracht van GMB zijn er in de gemeente Voorschoten 14 rioolgemalen geïnspecteerd op basis van de NEN 3140. GMB verzorgt het onderhoud en de storingsopvolging aan deze pompgemalen. De inspectie liep parallel aan het onderhoud (leegzuigen van de kelders) van de diverse gemalen.