NEN 3140 inspectie 5-Bruggen Zuid-Holland

  • Opdrachtgever:¬†Langezaal & Inniger
  • Beheerder: Provincie Zuid-Holland

A-Quin gaat in opdracht van Langezaal & Inniger een NEN 3140 inspectie uitvoeren op 5 bruggen welke gelegen zijn in de provincie Zuid-Holland.

De provincie is tevens de eigenaar van deze kunstwerken.

Ten tijde van de inspectie zullen de inspecteurs van A-Quin worden bijgestaan door Langezaal & Inniger voor toegang tot alle ruimtes en het afschakelen van diverse installaties om de metingen uit te voeren.

Na de inspectie zullen alle geconstateerde gebreken worden verholpen, waarna het certificaat zal worden afgegeven.