NEN 2767-4 Conditiemeting Waterschap Reest en Wieden

In opdracht van het Waterschap Reest en Wieden voert A-Quin B.V. een NEN 2767 Conditiemeting uit op 40 gemalen. Vanuit de inspectie wordt een onderhoudsplan geschreven voor de gemalen alsmede een overzichtelijke rapportage van de aanwezige gebreken.

Het onderhoudsplan wordt geschreven op basis van drie onderhoudsvormen te weten GAO TAO en SAO welke voort stammen uit de onderhoudspalnnen Rijkswaterstaat.

GAO staat voor “Gebruikersafhankelijk onderhoud, TAO staat voor “Toestandsafhankelijk onderhoud” en SAO staat voor “Storingsafhankelijk onderhoud”.

Allen worden verwerkt in een duidelijk onderhoudsplan welke direct inzicht geeft in de kosten ( budgettering )  de komende jaren.

Wilt u meer weten over GAO TAO of SAO neem dan hier contact met ons op of bel het algemene nummer 0184 Р41 07 12.

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Meer over deze inspectie