NEN 2767-4 Conditiemeting gemalen Moerdijk

In opdracht van AAFM voert A-Quin samen met Arcadis een NEN 2767 conditiemeting uit op een tien gemalen van het havenschap Moerdijk. Er wordt geïnspecteerd op de disciplines Elektrisch, Werktuigbouwkundig en Civiel. De inspecties worden gerapporteerd in de inspectietool 2inspect.

Naast de NEN 2767 conditiemeting voert A-Quin ook nog bij ieder gemaal een thermografische inspectie uit. Deze wordt als zijnde bijlage meegeleverd met het rapport. Er wordt tevens een onderhoudsplan (Vast/Variabel) opgesteld met als basis voor de eenmalige maatregelen de conditiemeting NEN 2767.

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Meer over deze inspectie