Inspectietekeningen Vlaketunnel

  • Opdrachtgever: ARCADIS
  • Beheerder: Rijkswaterstaat

Opstellen inspectietekeningen volgens de nieuwe richtlijnen Rijkswaterstaat.

Ten tijde van de programmeringsinspectie op de Vlaketunnel bleek dat er geen inspectietekeningen voor de disciplines E en W aanwezig waren.

Aan de hand hiervan en na het zien van de inspectietekeningen Velsertunnel heeft Rijkswaterstaat besloten opdracht te verlenen voor het opstellen van inspectietekeningen conform de nieuwe richtlijn “inspectietekeningen”.

De complete tunnel zal in kaart worden gebracht met alle IH-onderdelen en de daarbij behorende IS-onderdelen. De installaties zullen worden aangeduidt in de tekening met een daarbij behorende foto.

 Wat houden inspectietekeningen in?

Een set inspectietekeningen is een weergave in zo weinig mogelijk tekeningen van het gehele beheerobject, waarbij alle IS-onderdelen waaraan schade kan ontstaan minimaal één keer worden opgenomen. Om de schades te kunnen lokaliseren worden de aanzichten voorzien van een raster en/of van IS-onderdeelnummers met een volgnummer. Voor de discipline civiel geldt hierbij dat van gelijke aanzichten van bijvoorbeeld steunpunten, overspanningen, identieke velden van de rijvloer van vaste bruggen et cetera gezien vanuit één richting, één aanzicht getekend wordt. Dit geldt ook voor identieke sluisdeuren, bewegingswerken van sluisdeuren, nivelleermiddelen en dergelijke. Voor de disciplines E & W geldt dat de inspectietekeningen bestaan uit situatietekeningen en plattegronden, waarop met behulp van foto’s de onder deze disciplines vallende IS-onderdelen worden weergegeven, eventueel aangevuld met een enkel aanzicht. Het benomen en aangeven van IS-onderdelen is gelijk aan de discipline C.

Klik hier voor een voorbeeld van een inspectietekening E
Klik hier voor een voorbeeld van een inspectietekening W