Inspectietekeningen Velsertunnel

Opstellen inspectietekeningen volgens de nieuwe richtlijnen Rijkswaterstaat.

Ten tijde van de programmeringsinspectie welke is uitgevoerd voor Arcadis op de Velsertunnel kwam de vraag vanuit de beheerder om inspectietekeningen voor de disciplines E & W op te stellen conform de nieuwe richtlijnen. Voor het object waren enkel inspectietekeningen voor de discipline C aanwezig.

Wat houden inspectietekeningen in?

Een set inspectietekeningen is een weergave in zo weinig mogelijk tekeningen van het gehele beheerobject, waarbij alle IS-onderdelen waaraan schade kan ontstaan minimaal één keer worden opgenomen. Om de schades te kunnen lokaliseren worden de aanzichten voorzien van een raster en/of van IS-onderdeelnummers met een volgnummer. Voor de discipline civiel geldt hierbij dat van gelijke aanzichten van bijvoorbeeld steunpunten, overspanningen, identieke velden van de rijvloer van vaste bruggen et cetera gezien vanuit één richting, één aanzicht getekend wordt. Dit geldt ook voor identieke sluisdeuren, bewegingswerken van sluisdeuren, nivelleermiddelen en dergelijke. Voor de disciplines E & W geldt dat de inspectietekeningen bestaan uit situatietekeningen en plattegronden, waarop met behulp van foto’s de onder deze disciplines vallende IS-onderdelen worden weergegeven, eventueel aangevuld met een enkel aanzicht. Het benomen en aangeven van IS-onderdelen is gelijk aan de discipline C.

Klik hier voor een voorbeeld van een inspectietekening E
Klik hier voor een voorbeeld van een inspectietekening W