Beheerplan kunstwerken Gemeente De Ronde Venen

 

A-Quin b.v. heeft in opdracht van Gemeente De Ronde Venen een beheerplan kunstwerken opgesteld.

De input voor het beheerplan zijn visuele inspecties op basis van alle disciplines een NEN3140 en ARBO inspectie. Voor de beweegbare bruggen is een decompositie op basis van de NEN2767-4 opgesteld.

Binnen het beheer van Gemeente De Ronde Venen vallen vallen 25 functionele beweegbare bruggen, en 114 vaste civiele kunstwerken.

Aan alle aangetroffen schades dient een maatregel gekoppeld te worden, welke later te samen met de variabele onderhoudsmaatregelen in een onderhouds- en beheersplan zullen komen. Uiteindelijk moeten de inspecties leiden tot een bruikbaar en volledig meerjaren onderhoudsplan dat kan wordt verwerkt tot een beheerplan.