Analyse onderhoudbaarheid Nieuwe Botlek Brug, opstellen Beheer- en Onderhouds plan

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden. Het project Verbreding A15 omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat welke in één keer is aanbesteed. (Bron; A-Lanes A15)

De opdracht is door Rijkswaterstaat gegund aan de aannemerscombinatie A-Lanes A15. Binnen deze organisatie zullen de diverse renovatie en nieuwbouwactiviteiten worden uitgevoerd tot 2015. Vervolgens zal voor het gehele traject tot 2035 een beheerperiode ingaan.

Onderdeel van de nieuwbouwactiviteiten, is het bouwen van een nieuwe Botlekbrug welke aanzienlijk groter wordt dan de huidige. De brug wordt breder, zodat het scheepvaartverkeer van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Bovendien wordt hij hoger, waardoor de brug minder vaak open hoeft. De nieuwe Botlekbrug wordt zelfs de hoogste hefbrug van Europa. Net als in de huidige situatie, zal het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen over de nieuwe brug rijden en niet door de Botlektunnel.

A-Quin B.V. is door A-lanes A15 gevraagd om, in een ondersteunende rol, een analyse uit te voeren, op de onderhoudbaarheid van de nieuwe Botlek Brug. Hierop volgend zullen een onderhoudsstrategie, onderhouds-concept, monitoringsplan en planning gebundeld worden in een totaal Instandhoudingsplan. Het streven is om tijdens de bouw, de bouwcombinatie en na oplevering de onderhoudsprofessional te voorzien van pragmatische onderhoudsdocumenten en adviezen.