Asfaltcentrale 138-GEB-20 2

NEN 3140 & Thermografische Inspectie in Lelystad | A-Quin Project

Deel dit bericht

In opdracht van Gebroeders Van der Lee voerde A-Quin NEN 3140 en thermografische inspectie uit aan de asfaltcentrale in Lelystad. Lees hier meer over dit project.

Najaar 2020 voerde A-Quin inspecties uit aan de asfaltcentrale in Lelystad. Op basis van deze eerste inspectie vond in januari 2021 een herinspectie plaats. De elektrotechnische installatie werd onderzocht met een NEN 3140 veiligheidsinspectie volgens SCIOS Scope 8 inclusief thermografie.

Project in het kort

  • Opdrachtgever? van der Lee
  • Wat? NEN 3140 inspectie volgens SCIOS Scope 8 + thermografie
  • Waar? Asfaltcentrale Lelystad
  • Wanneer? Najaar 2020 en voorjaar 2021

Asfaltcentrales van Gebr. Van der Lee

De productie van asfalt is één van de belangrijkste pijlers van opdrachtgever Gebr. Van der Lee. In Lelystad heeft Gebr. Van der Lee twee asfaltcentrales die geschikt zijn voor zowel kleine als grote productiehoeveelheden. De totale opslagcapaciteit bedraagt 1700 ton. Dankzij de centrale ligging, voorziet Gebr. van der Lee een groot gedeelte van het Nederlandse wegennet van asfalt.

 

De opdracht

De SCIOS Scope 8 inspectie is uitgevoerd met het doel om een inzicht te krijgen in de elektrische installatie(s). Aanleiding hiervoor is de eis in de verzekeringspolis en invulling geven aan de Arbowet. De verkregen inzichten uit de inspectie helpen de beheerder bij het waarborgen van de veiligheid en instandhouding van de installatie.

De SCIOS Scope 8 inspectie wordt vaak als eis gesteld door verzekeraars. Wilt u hier meer over weten? Onze experts staan u graag te woord. Bel voor informatie 0184-410712.

Afspraken omtrent de inspectie en rapportage zijn van te voren vastgelegd in een inspectieplan. Zo worden misverstanden voorkomen en weet iedereen wat hen te doen staat. Na de inspectie hebben A-Quin’s inspecteurs de bevindingen vastgelegd in een overzichtelijke eindrapportage. Deze is vervolgens aan de opdrachtgever zodat zij hier verder mee aan de slag kunnen.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Thermografisch onderzoek

De elektrotechnische installatie van de asfaltcentrale is thermografisch onderzocht. Hierbij worden gebreken in kaart gebracht die met een visuele inspectie niet zichtbaar zijn. Denk aan eventuele warmtelekkages, luchtlekkages of ophopingen van vocht.

Met thermografisch onderzoek worden oppervlaktetemperaturen contactloos gemeten. Gegevens worden vastgelegd in een infrarood afbeelding.

Meer weten? Bekijk het artikel: Thermografisch onderzoek – Uitleg & Toepassing

Elektrotechnische inspectie laten uitvoeren? Neem gerust contact op.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Daarom worden we ook regelmatig ingeschakeld door aannemers en installateurs van elektrotechnische installaties om NEN 3140 inspecties volgens SCIOS Scope 8 uit te voeren. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.