zonnepanelen IV-schap Vattenfall

IV-schap uitbesteed | Zonnepark Coevorden, Vattenfall

Deel dit bericht

De rol van installatieverantwoordelijke vergt kennis, vaardigheden en tijd. A-Quin was tijdens de ontwikkeling van zonnepark Coevorden installatieverantwoordelijke. Benieuwd hoe dit werkt? Dat lees u hier.

Wat is een installatieverantwoordelijke (IV)?

De installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is eindverantwoordelijke voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen. Een IV moet daarbij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze rol te kunnen vervullen.

Vattenfall | ‘Fossielvrij leven binnen één generatie’

Vattenfall, eerder bekend als Nuon, is energieleverancier van ruim tweemiljoen huishoudens in Nederland. Bovendien levert het bedrijf energie aan de overheid en bedrijven.

De missie is duidelijk: fossielvrij leven binnen één generatie. Vattenfall werkt hieraan door onder andere energie natuurlijk op te wekken uit zon, water en wind.

Installatieverantwoordelijke zonnepark Coevorden

In opdracht van Vattenfall is zonnepark Coevorden gebouwd door de Spaanse producent Brutotec. Tijdens de realisatie van dit zonnepark is A-Quin ingeschakeld door Brutotec om het IV-schap te verzorgen. Het zonnepark, met een oppervlakte van ruim 8 hectare, kan ruim 3500 huishoudens voorzien van duurzame energie.

Onze installatieverantwoordelijke heeft tijdens de ontwikkeling van het zonnepark zorg gedragen voor 20.000 zonnepanelen. Hierbij zag onze IV er onder andere op toe dat het nieuwe zonnepark voldoet aan de in Nederland geldende eisen. Daarnaast heeft onze IV adviezen uitgebracht met betrekking tot bedrijfsvoering en het opstellen van een bedrijfsvoeringsplan.

Tijdens de ontwikkeling van het zonnepark hebben Vattenfall en onze IV nauw contact gehad. A-Quin was hier eindverantwoordelijke. Bij de afronding van het project heeft A-Quin de verantwoordelijkheid overgedragen aan Vattenfall. Het park is inmiddels operationeel en onder beheer van Vattenfall.

Met de realisatie van dit zonnepark is een vermogen van 6,5 MWP opgewekt, wat overeenkomst met een jaarlijkse opbrengt van 6.175 MWH. Met dit milieuvriendelijke park is 82.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden. Zo werkt A-Quin mee aan een duurzaam milieu in Nederland.

Waarborgen kwaliteit Nederlandse energienetwerk

In Nederland hebben wij een goed energienetwerk, met relatief weinig storingen. Dat willen we natuurlijk zo houden. Daarom gelden er in dit land strenge regels voor installaties die aangesloten worden op het energienetwerk.

Tijdens de ontwikkeling van zonnepark Coevorden heeft de installatieverantwoordelijke in samenwerking met de internationale producent erop toegezien dat de installatie aan alle geldende eisen voldoet. Deze eisen vloeien onder andere voort uit de normen zoals beschreven in NEN 1010 en NEN 3840.

Bedrijfsvoeringsplan elektrotechnische (hoogspannings)installaties

In een bedrijfsvoeringsplan voor elektrotechnische installaties wordt opgenomen hoe er met de installatie gewerkt dient te worden. Zo worden risico’s verkleind en de veiligheid van (gebruikers van) de installatie beter gewaarborgd.

Hoewel het opstellen van een bedrijfsvoeringsplan voor elektrotechnische installaties niet wettelijk verplicht is, stellen bedrijven dit vaak wel verplicht. Ook binnen A-Quin moedigen wij het opstellen van zo’n plan aan. De specialisten van A-Quin kunnen u voorzien van ondersteuning en advies bij het opstellen van een bedrijfsvoeringsplan voor elektrotechnische installaties.

Voordelen van het uitbesteden van IV-schap

Goed IV-schap is van essentieel belang om de veiligheid van elektrotechnische installaties te waarborgen. De taken en verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien hebben niet alleen betrekking op de veiligheid van de installatie zelf, maar ook de gebruikers van de installatie.

Meer weten? Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van een installatieverantwoordelijke.

Het komt regelmatig voor dat organisaties niet over de nodige capaciteit of kennis beschikken om een installatieverantwoordelijke aan te stellen. Is dit in uw organisatie het geval? Dan doet u er goed aan deze rol uit te besteden. Als u het IV-schap uitbesteedt aan A-Quin kunt u rekenen op:

  • Specialistische kennis
  • 24/7 bereikbaarheid, 365 dagen van het jaar
  • Achtervang: Vervangende IV-er bij afwezigheid
  • Realistisch elektrotechnisch beleidsplan
  • Veiligheid van uw installaties staat voorop
  • Controle op handleidingen & toetsing
  • Sleutelplannen

Heeft u vragen over het IV-schap? A-Quin staat voor u klaar

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies rondom het IV-schap of deze taken volledig van u overnemen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.