Is de Van Brienenoordbrug nog veilig? A-Quin inspecteert bruggen in regio Rotterdam

Deel dit bericht

In opdracht van Rijkswaterstaat inspecteert A-Quin diverse bruggen in regio Rotterdam. Hierbij kijken we naar noodzakelijk en toekomstig onderhoud van de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Hierover brengen we vervolgens een instandhoudingsadvies over uit. Lees er hier meer over.

Rijkswaterstaat GPO & PPO

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) realiseert grote aanleg- en onderhoudsprojecten. Hiermee zorgt GPO ervoor dat onze netwerken beschikbaar zijn en blijven. GPO is onderdeel van de Rijkswaterstaatketen en werken hierin samen met anderen.

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) werkt aan het onderhoud van bruggen, vaarwegen, rijkswegen, waterkeringen, sluizen en bedieningsinstallaties door het hele land. Hierbij houdt PPO zich bezig met onder andere duurzaamheid, veiligheid en innovatie.

Rijkswaterstaat GPO is de partner die, samen met Rijkswaterstaat PPO, zorgdraagt voor de gevraagde productie op aanleg en onderhoud binnen de gestelde kaders, scope, tijd en budget. Dit gebeurt in opdracht van de regio, samen met andere Rijkswaterstaatsonderdelen en de markt.

Instandhoudingsadvies Kunstwerken (IAK)

Het Rijkswaterstaat GPO-programma Instandhoudingadvisering Kunstwerken (IAK) geeft Rijkswaterstaat zicht op (toekomstig) onderhoud van de kunstwerken in de drie Rijkswaterstaatnetwerken. Onder de Rijkswaterstaatnetwerken vallen:

 • Hoofdwegennet
 • Hoofdwatersysteem
 • Hoofdvaarwegennet

De onderhoudsprognose en de te nemen onderhoudsmaatregelen met betrekking tot risico’s voor het gebruik en de veiligheid worden voor deze kunstwerken in kaart gebracht.

A-Quin werkt in dit project samen met Arcadis. Onze specialisten beoordelen al de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties, Arcadis de civiele onderdelen.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Theoretische Levensduur & Gerichte Onderhoudsplanning

Alle installaties hebben een theoretische levensduur. Wanneer een installatie zijn theoretische levensduur begint te bereiken is er een verhoogd risico op falen. Hierbij wordt de gemiddelde tijd tussen storingen (MTTF: Mean Time Till Failure) steeds kleiner.

Met behulp van inspecties kan een gerichtere inschatting gemaakt worden wanneer onderdelen daadwerkelijk een einde levensduur zullen bereiken en kan er gericht onderhoud gepland worden.

Meer weten over het opstellen van een onderhoudsplanning? Bekijk dan ons artikel Wanneer moet u onderhoud plegen? | GAO, TAO, SAO

Inspecties bruggen regio Rotterdam

Om een onderbouwd instandhoudingsadvies uit te kunnen brengen, moet er kritisch gekeken worden naar de staat en het functioneren van de installatie. Voor dit project hebben wij diverse bruggen in de regio Rotterdam geïnspecteerd:

 • Merwedebrug
 • Van Brienenoordbrug
 • Verkeersbrug Dordrecht
 • Spijkenissebrug
 • Harmsenbrug
 • Haringvlietbrug

De bevindingen die uit de inspecties naar voren komen worden gebruikt om een advies over de instandhouding van de bruggen te formuleren.

Inspecties & Instandhoudingsadvies – Nut & Noodzaak

Inspecties zijn essentieel om een goede inschatting te maken van het nodige onderhoud van een object. Een goede onderhoudsplanning komt niet alleen de gebruikers van de installatie ten goede maar ook u als beheerder:

 • Waarborg de veiligheid van gebruikers van de installatie
 • Krijg inzicht in noodzakelijk & toekomstig onderhoud
 • Verbeter uw rendement op investeringen
 • Krijg input voor realistische budgettering
 • Voorkom onverwachte kosten

A-Quin als uw kennispartner

Bij alles wat we doen, staat kwaliteit voorop. Mede door onze ervaring die is opgedaan met het inspecteren van uiteenlopende assets, zijn we ook op het gebied van inhoud uitstekend in staat om uw kennispartner te zijn.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op, dan maken we binnenkort kennis!