Rotterdam Erasmus

A-Quin inspecteert technische ruimte Eneco volgens NEN 1010 in Rotterdam

Deel dit bericht

In het kader van de aanleg van een warmteleiding voerde A-Quin in opdracht van Eneco een NEN 1010 opleveringsinspectie uit op een technische ruimte. Lees hier meer over dit project.

In de omgeving van de Blokmakersstraat in Rotterdam is in het najaar van 2020 een warmteleiding aangelegd. Met deze leiding kan het nieuwbouwproject The Hudsons aan de Hudsonstraat op stadsverwarming aangesloten worden.

Na afronding van deze werkzaamheden is A-Quin ingeschakeld door Eneco om de technische ruimte voor oplevering te inspecteren. Op 18 januari 2021 is de ruimte door een inspecteur van A-Quin getoetst aan de NEN 1010:2015.

Afbeelding: Installatie in de technische ruimte aan de Medinastraat Rotterdam (nog in aanleg)

Wat houdt de NEN 1010 opleveringsinspectie in?

NEN 1010 is een norm die de minimum veiligheidseisen beschrijft waar elektrotechnische installaties aan moeten voldoen bij oplevering. Tijdens een NEN 1010 opleveringsinspectie wordt getoetst of de elektrotechnische laagspanningsinstallatie op een veilige manier in gebruik kan worden genomen.

Meer weten? Hier leest u meer over NEN 1010 opleveringsinspecties.

NEN 1010 inspectie van de technische ruimte aan de Medinastraat Rotterdam

Gekeken is of de technische ruimte en de installatie voldoen aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant. De volgende zaken zijn hierbij onderzocht:

 • Eventuele (zichtbare) beschadigingen die de veiligheid nadelig beïnvloeden
 • Het ononderbroken zijn van geleiders
 • Isolatieweerstand van de elektrische installatie
 • Bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding
 • Isolatieweerstand van vloeren en wanden
 • Automatische uitschakeling van de voeding
 • Aanvullende bescherming
 • Bepaling van de polariteit
 • Controle op de fasevolgorde
 • Functionele en operationele beproevingen
 • Spanningsverlies

Na afloop van de opleveringsinspectie heeft de inspecteur zijn bevindingen gerapporteerd. Met deze rapportage heeft A-Quin de opdrachtgever kunnen voorzien van waardevolle inzichten over de staat van de technische ruimte. Eventuele gebreken konden hierdoor op korte termijn worden hersteld, wat bijgedragen heeft aan een soepele, snelle oplevering voor Eneco.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

NEN 1010 opleveringsinspecties van het warmtenet van Eneco

Het is niet de eerste keer dat A-Quin onderzoeken uitvoert aan het warmtenet van Eneco. Eerder voerde A-Quin al NEN 1010 opleveringsinspecties uit van nieuwe regelkamers voor het leveren en regelen van warm water voor diverse woningen met een warmtapwaterbereidingsunit.

Meer weten? Bekijk dan het artikel: A-Quin voert NEN 1010 opleveringsinpecties uit op warmtenet Eneco.

Stadswarmte van Eneco

Eneco is een van de grote spelers binnen de energiesector in Nederland en België. Het bedrijf investeert onder andere in slimme, duurzame energieoplossingen. Stadswarme is een van die duurzame oplossingen.

Stadswarmte van Eneco is erop gericht slimmer om te gaan met warmte. Restwarmte van bijvoorbeeld industrie wordt gerecycled. Deze warmte wordt vervolgens via de leidingen van het warmtenet verspreid. Zo kunnen aangesloten woningen hier gebruik van maken voor onder andere warm water.

Kijk voor meer informatie in het kader van duurzaamheid over stadsverwarming:

Heeft u vragen over de NEN 1010? Neem gerust contact op.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Daarom worden we ook regelmatig ingeschakeld door aannemers en installateurs van elektrotechnische installaties om NEN 1010 inspecties uit te voeren. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de NEN 1010?