Werktuigbouw inspectie | Doel & Uitleg

Deel dit bericht

Bruggen, sluizen en gemalen: Heel Nederland staat er vol mee. Deze (beweegbare) kunstwerken ontkomen niet aan onderhoud. Voordat onderhoud plaatsvindt, volgt er een werktuigbouwkundige inspectie. Hoe een inspectie verloopt en waarvoor dit geschikt is? Dat leggen we graag uit.

De brug gaat niet open of dicht; sluisdeuren die stoppen met werken; een gemaal dat niet meer droogpompt. Dit zijn niet alleen storende gebeurtenissen. Het veroorzaakt economische schade. In sommige gevallen riskeert het zelfs onze veiligheid. Gemeenten en provincies hebben veelal deze kunstwerken in beheer. Daarmee zorgen zij ervoor dat alles in goede staat is én blijft. Daarom worden (beweegbare) kunstwerken vaak werktuigbouwkundig geïnspecteerd.

Waarvoor is een werktuigbouwkundige inspectie?

Als onderdeel van de zorgplicht valt het werktuigbouwkundig inspecteren. Hiermee wordt inzicht gegeven aan de huidige stand van het beweegbare kunstwerk. Er wordt naar meerdere punten gekeken. Daarom is alleen onderhoud van objecten onvoldoende.

Waarom werktuigbouwkundige inspecties noodzakelijk zijn:

 • Omdat de toestand is van werktuigbouwkundige onderdelen onbekend is
 • Omdat de restlevensduur van werktuigbouwkundige onderdelen onbekend is
 • Ter Inschatting van (bijvoorbeeld) risico’s voor functie
 • Om benodigd onderhoud te bepalen

A-Quin kan adviseren welke onderzoeken of inspecties noodzakelijk zijn. Dit kunnen ook monitoringsacties of preventieve inspecties zijn.

De voordelen van werktuigbouwkundige inspectie

Er zijn diverse voordelen van het uitvoeren van werktuigbouwkundige inspecties. Een aantal voordelen maken inspecties zelfs onmisbaar, zoals:

 • Inzicht in de onderhoudskwaliteit van het object
 • Beperkt risico op klachten en storingen
 • Vergroot de veiligheid voor gebruikers
 • Kostenbesparend op de langere termijn
 • Advies voor het onderhoud voor aankomende jaren

Hoe verloopt een werktuigbouwkundige inspectie?

Een werktuigbouwkundige inspectie bestaat in eerste instantie uit een visuele inspectie. Hierbij wordt er gekeken naar diverse mechanische onderdelen, zoals: tandwielen, lagers en elektromotoren, enzovoort.

Wanneer een visuele inspectie onvoldoende inzicht geeft, is er nader onderzoek nodig. Dat kan zijn door een gericht technische inspectie (GT).

Op de foto hierboven is de deksel gelicht van de lager. Daardoor kunnen rollichamen en overige lageronderdelen afzonderlijk beoordeeld worden.

Hulpmiddelen tijdens onderzoek

Het is onmogelijk om alles met het blote oog te bekijken. Daarom zijn er diverse hulpmiddelen. Een endoscopisch onderzoek wordt uitgevoerd bij moeilijk te onderzoeken plekken. Daarmee wordt de ernst en gevolgschade beter beoordeeld.

Endoscopisch onderzoek in beeld gebracht.

Vet- en olieanalyses

Andere methodes om onderzoek te verrichten is door het uitvoeren van olieanalyse. Daarvoor wordt een monster genomen uit de tandwielkast. Dit monster wordt onderzocht in een laboratorium op de volgende kenmerken:

 • Slijtagedeeltjes
 • Watergehalte
 • TAN-gehalte / zuurgraad
 • Viscositeit
 • Deeltjesstelling/ verontreiniging
 • PQ-index (PQ Analyzer)

Wanneer de olie bepaalde stoffen bevat, komt dit door slijtage aan onderdelen. Een voorbeeld is wanneer er koper, lood en tin gevonden wordt. Dan duidt dit op slijtage aan de lagers.

Werktuigbouwkundige inspectie in een tandwielkast

Waar wordt tijdens onderzoek op gekeurd?

Na afloop van keuring volgt een uitgebreid inspectierapport. Hierin staan foto’s, laboratoriumuitslagen en analyses. Een advies kan zijn dat de olie bijgevuld moet worden. In andere gevallen wordt bijvoorbeeld monitoring voor bepaalde periode aangeraden.

Tijdens de inspectie worden de waarnemingen geclassificeerd volgens drie categorieën:

Acceptabel: Geen aanmerkelijke schade waargenomen. Voorbeelden hiervan zijn: loopspoor duidelijk waarneembaar, lichte beschadigingen, oliefilm zichtbaar en lichte corrosie.

Aandacht: De waargenomen schade heeft aandacht nodig en heeft een beperkte invloed op het functioneren. Voorbeelden zijn: groefvorming door ongelijkmatige krachtverdeling of te laag  olieniveau.

Onacceptabel: De waargenomen schade heeft aandacht nodig en heeft een negatieve invloed op het functioneren.

Olivier Dolk: Projectleider en werktuigbouwkundig specialist

Aandacht voor VGM-jaarthema 2022

Bij werktuigbouwkundige inspecties wordt vaak dicht bij water gewerkt. Ons personeel gebruikt daarom tijdens werkzaamheden reddingsvesten. Ook wordt er bij bruginspecties vaak een drijvend vlot en drones ingezet. Hiermee worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Werktuigbouwkundige inspectie door A-Quin laten uitvoeren?

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We adviseren en inspecteren om veiligheid te kunnen waarborgen. Al onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

 

Meer lezen over de werktuigbouwkundige inspecties?

A-Quin inspecteert Botlekbrug Hoogvliet volgens de NEN 60204

Wat is de NEN-EN 60204-1 inspectie?

NEN2767 conditiemetingen

Meer over toestandsinspectie

A-Quin inspecteert Sumatrabrug Leiden volgens NEN 1010 & NEN 60204