machine machinerichtlijn

Wat u moet weten over de Machinerichtlijn

Deel dit bericht

De Machinerichtlijn (2006/42/eg) stelt veiligheids- en gezondheidseisen aan elke machine die binnen de EU wordt verkocht of gebruikt. In tegenstelling tot andere richtlijnen, is de Machinerichtlijn verplicht. Wat houdt dit precies in? Dat leest u hier.

Wat is de Machinerichtlijn?

Machine is een breed begrip. Het is dan ook een onmogelijke opgave om regels en wetten vast te leggen voor elke specifieke machine. Bovendien worden er ook nieuwe machines uitgevonden, die dan niet onder een wet zouden vallen. De Europese Unie heeft daarom een globale richtlijn ontwikkeld die geldt voor alle machines; de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn waarborgt de veiligheid van (het werken met) machines.

Is de Machinerichtlijn wettelijk verplicht?

Ja, de prestatie-eisen en verplichtingen die voortvloeien uit de Machinerichtlijn zijn in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Machines. Deze gelden niet alleen voor het gebruik van machines maar ook voor het ontwerpen, bouwen en beheren ervan.

Belangrijke verplichtingen waaraan moet worden voldaan zijn:

  1. “Machines moeten zodanig zijn ontworpen en geproduceerd, dat zij voldoen aan de fundamentele of essentiële eisen over machineveiligheid.”
  2. “Er dient een Technisch constructiedossier te worden samengesteld.”
  3. “Daarnaast dient een gebruiksaanwijzing of –handleiding te worden opgesteld en bij de machine te worden (mee)geleverd. Naast de “gewone” instructies inzake inbedrijfstelling, gebruik, etc., bevat de gebruiksaanwijzing tevens voorschriften voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden, welke niet op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging, kunnen worden weggenomen.”
  4. “Voorts dient een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Dit is de verklaring van de fabrikant van de machine, dat hij aan alle relevante eisen uit alle toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen heeft voldaan.”
  5. “Er moet CE-markering worden aangebracht.”

CE-Markering

In de Machinerichtlijn staat onder andere dat machines een CE-markering moeten hebben. De CE-markering geeft aan dat de machine voldoet aan de Europese wettelijke eisen. Niet alleen voor machines maar ook voor andere productgroepen is de CE-markering verplicht in Nederland en de EU.

CE-Markering_Machinerichtlijn

Bron afbeelding: Wikipedia

Voldoen uw machines aan de Machinerichtlijn?

In de praktijk is het niet altijd makkelijk te bepalen welke (Europese) regels gelden binnen de toepassingsgebieden van de Machinerichtlijn. Wij ondersteunen u hier graag bij, onder andere met inspecties zoals:

Bent u op zoek naar advies omtrent de Machinerichtlijn? Onze experts staan u graag te woord. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.