Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?

Deel dit bericht

NEN 1010 en NEN 3140 zijn beide elektrotechnische normen. Maar wat is het verschil? En wanneer laat je een NEN 1010 inspectie of een NEN 3140 inspectie uitvoeren? Ontdek het antwoord hier.

Regelmatig krijgen we vragen over het toepassen van de verschillende wet- en regelgevingen met betrekking tot projecten. De belangrijkste verschillen en toepassingen van de normen NEN 3140 en NEN 1010 en hun relatie tot de Arbowet zetten we graag voor u op een rijtje.

Verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140

Zowel de NEN 1010 als de NEN 3140 zijn normen binnen de elektrotechniek. Maar de normen – en bijbehorende inspecties – worden voor andere zaken ingezet.

In het kort beschrijft de NEN 1010 waar een nieuwe of aangepaste elektrotechnische installatie aan moet voldoen. Een NEN 1010 inspectie wordt dus alleen uitgevoerd bij de oplevering van een nieuwe of aangepaste installatie. De NEN 3140 norm gaat daarentegen in op het veilig gebruik van een installatie. De NEN 3140 inspectie dient periodiek uitgevoerd te worden.

Wat is een NEN 1010 opleveringsinspectie?

NEN 1010 beschrijft normen en eisen voor het ontwerpen, bouwen en aanpassen van elektrotechnische installaties. Een nieuwe of aangepaste installatie moet een NEN 1010 opleveringsinspectie ondergaan voor deze (weer) in gebruik wordt genomen.

In oktober 2020 is een herziene versie van de NEN 1010 verschenen. Lees hier de belangrijkste wijzigingen in de NEN 1010:2020.

Met de NEN 1010 inspectie voldoet een installatie aan de wetgeving rondom de (veilige) oplevering van elektrische installaties en apparaten. Meer weten? Bekijk dan: Wat houdt de NEN 1010 inspectie in?

Wat is een NEN 3140 inspectie?

De NEN 3140 beschrijft normen en eisen voor het veilig gebruik van elektrische (laagspannings)installaties en arbeidsmiddelen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar brandveiligheid en veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen. Meer weten? Bekijk dan: Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

In de NEN 3140 normering wordt uitgegaan van 9 uitgangspunten voor veilige bedrijfsvoering:

  1. Veilige bedrijfsvoering
  2. Personeel
  3. Organisatie
  4. Communicatie
  5. Werkplek
  6. Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
  7. Tekeningen en documenten
  8. Waarschuwingsborden
  9. Voorzieningen voor noodsituaties

Elektrische installaties moeten periodiek worden geïnspecteerd volgens NEN 3140 om de veiligheid te waarborgen. Het is de taak van de installatieverantwoordelijke deze inspectie tijdig te laten uitvoeren.

Verband tussen NEN 1010 en NEN 3140

Hoewel er een verschil is tussen de NEN 1010 en NEN 3140, houden de twee normen ook verband met elkaar. Zo wordt in de NEN 1010 norm meermaals verwezen naar de NEN 3140. Zo staat er onder andere in de NEN 1010 normering dat er voor een inspectie voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. Vervolgens wordt verwezen naar de NEN 3140 voor de beschrijving van deze maatregelen.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Is het verplicht aan NEN 1010 en NEN 3140 te voldoen?

In principe zijn de NEN 1010 of NEN 3140 niet verplicht. Maar de normen geven wel praktische invulling aan geldende wet- en regelgeving rondom elektrische installaties. In wetten zoals de Arbowetgeving of het Bouwbesluit 2012 wordt naar de NEN normen verwezen als richtlijn.

Wil je meer weten over normen en of deze verplicht zijn? Bekijk dan ons artikel: Normen – Hoe zit dat eigenlijk?

Voorbeeld rapport NEN 1010 of NEN 3140 aanvragen?

Bij A-Quin vinden we overzichtelijkheid en duidelijkheid heel belangrijk. Dit kunt u terugzien in onze rapportages. Geen onnodig lastige of lange teksten maar een begrijpelijk, werkbaar rapport.

Wilt u zelf bekijken hoe een inspectierapport van een NEN 1010 of NEN 3140 eruit ziet? Vraag uw voorbeeld rapportage hier aan.

Elektrotechnische installatie laten inspecteren?

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Daarom worden we ook regelmatig ingeschakeld door aannemers en installateurs van elektrotechnische installaties om NEN 1010 en NEN 3140 keuringen uit te voeren. Dit doen wij volgens SCIOS scope 8. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Projecten NEN 1010 & NEN 3140

Benieuwd hoe A-Quin de NEN 1010 en NEN 3140 in praktijk brengt? Bekijk dan deze projecten: