slagboom_brug

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

Deel dit bericht

Elektrische installaties zijn er in alle vormen en maten. Het is natuurlijk van groot belang dat het werken met deze installaties veilig gebeurt. De NEN 3140 volgen, is de beste manier om aan de relevante wet- en regelgeving rondom de veiligheid van elektrotechnische installaties en apparaten te voldoen.

Wat is de NEN 3140 inspectie?

U wilt inzicht in de veiligheid van uw elektronische installaties of kunstwerken. Met een NEN 3140 keuring voorkomt u incidenten, bijvoorbeeld brand- of letselongevallen of uitval van productie. De NEN 3140 is de norm voor elektrotechnische veiligheid van laagspanningsinstallaties. Daarbij gaat het om spanningen tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning. De norm omvat in principe drie onderwerpen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Tijdens een NEN 3140 inspectie wordt getoetst of een elektrische installatie voldoet aan deze (wettelijk verplichte) eisen. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Voor elektrotechnische installaties met een hogere spanning, is de NEN 3840 inspectie ontwikkeld.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Is het verplicht te voldoen aan de NEN 3140?

Is de NEN 3140 verplicht? Het antwoord op die vraag is enigszins dubbelzinnig. Technisch gezien is de NEN 3140 op zichzelf niet verplicht. Wat wel verplicht is, is dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen die de overheid stelt. In de Arbowet wordt gesteld dat de werkgever altijd zorg moet dragen, zorgplicht heeft zo gezegd, voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers.

In de wetgeving verwijst de overheid naar de NEN 3140 als praktische richtlijn om te voldoen aan deze eisen. Deze norm geeft de meest praktische invulling aan de wettelijke eisen.

U bent volgens de Arbo wetgeving verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten inspecteren.

Dit is in verband met de veiligheid van collega’s, medewerkers, relaties en uw juridische (en keten-) aansprakelijkheid.

Wil je meer weten over normen en of deze verplicht zijn? Bekijk dan ons artikel Normen – Hoe zit dat eigenlijk?.

NEN 1010 en NEN 3140

De NEN 1010 en NEN 3140 worden regelmatig in één adem genoemd. Maar wat is eigenlijk het verschil? Nieuwe elektrische installaties, of installaties die ingrijpend zijn aangepast, moeten bij oplevering voldoen aan de NEN 1010. Bestaande elektrische installaties worden (periodiek) geïnspecteerd op basis van de voorschriften van de NEN 3140.

Meer weten? Bekijk dan: Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?

Installatieverantwoordelijke NEN 3140

In NEN 3140 wordt beschreven dat iedere elektrische installatie een installatieverantwoordelijke moet hebben. Dit is wettelijk verplicht. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van (elektrotechnische) installaties onder uw beheer. Daar hoort het inplannen van periodieke inspecties bij. Het keuringstermijn, ofwel met welke frequentie een installatie moet worden geïnspecteerd, hangt af van het type installatie. Dit staat beschreven in een tabel in de NEn 3140 documentatie. Zo moeten een elektrische arbeidsmiddelen bijvoorbeeld vaker worden gekeurd dan bedrijfsinstallaties.

U staat er als installatieverantwoordelijke (IV’er) niet alleen voor. Onze experts staan u graag bij met vereiste inspecties en advies op maat. Heeft u nog geen IV’er voor uw installaties? A-Quin kan het IV-schap van u overnemen.

NEN 3140 inspecties door A-Quin

De inspecteurs van A-Quin hebben ruime ervaring in het uitvoeren van de NEN 3140 inspectie. Wij deden dit al voor verschillende opdrachtgevers, zoals:

Inspectierapport NEN 3140

De bevindingen van een NEN 3140 inspectie worden opgenomen in een rapport. Het inspectierapport biedt inzicht in de staat en de veiligheid van de installatie. Deze inzichten stellen u als installatieverantwoordelijke in staat om te handelen naar de uitkomsten. Mocht er dan toch iets gebeuren, kunt u in ieder geval aantonen dat u de verplichte inspecties tijdig hebt laten uitvoeren.

NEN 3140– Voorbeeld Rapport

In onze rapportages staan overzichtelijkheid, duidelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Geen onnodig lastige of lange teksten maar een begrijpelijk, werkbaar rapport.

Wilt u zelf bekijken hoe een inspectierapport van een NEN 3140 inspectie eruit ziet? Vraag uw voorbeeld rapportage hier aan.

Heeft u vragen over de NEN 3140? Neem gerust contact op.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Daarom worden we ook regelmatig ingeschakeld door aannemers en installateurs van elektrotechnische installaties, om NEN 3140 keuringen uit te voeren. Omdat naast onafhankelijkheid ook kwaliteit hoog in het vaandel staat, beschikken we over de SCIOS scope 8 certificering. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer weten over de NEN 3140?

Meer lezen over de NEN 3140? Bekijk dan ook eens deze artikelen:

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 1

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 2

Veelvoorkomende gebreken bij NEN 3140 inspecties | Deel 1

Veelvoorkomende gebreken bij NEN 3140 inspecties | Deel 2