Wat houdt de NEN 2767 Conditiemeting in?

Deel dit bericht

Bebouwing en infrastructuur is overal om ons heen. Om hier veilig gebruik van te kunnen maken, is het van belang dat de conditie van objecten in orde is èn blijft. NEN 2767 Conditiemeting is een transparante methode om de technische toestand van een object in kaart te brengen. Hier leest u daar meer over.

Wat is de NEN 2767 Conditiemeting?

Met de NEN 2767 Conditiemeting worden de technische toestand en mogelijke gebreken van een object in kaart gebracht. De norm biedt de kaders waarin de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur objectief en uniform kan worden beoordeeld.

De NEN 2767 Conditiemeting is een sturend instrument. In het rapport dat hieruit voortvloeit worden conclusies over de technische staat beschreven, maar geen vervolgstappen of maatregelen voorgeschreven. Resultaten van een conditiemeting volgens NEN 2767 kunnen als input dienen voor vervolgprocessen.

Hoe werkt de NEN 2767 Conditiemeting?

De NEN 2767 inspectie is een non-destructieve, visuele meting waarbij technische gebreken geregistreerd van een bouwdeel worden bepaald op basis van een gebrekenlijst. Daarbij wordt de omvang en ernst van ieder gebrek bepaald.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Ernst van een gebrek

De inspecteur bepaalt de ernst van een gebrek op basis van een schaal met drie niveaus:

  • Ernstig gebrek – Veroorzaakt afbreuk aan de functie van het bouwdeel, zoals houtrot
  • Serieus gebrek – Veroorzaakt degradatie van het bouwdeel zonder de functionaliteit direct aan te tasten, zoals erosie
  • Gering gebrek – Veroorzaakt geen afbreuk aan de functionaliteit van het bouwdeel, zoals verkleuring door veroudering

Bron: Whitepaper Methodiek NEN 2767-1, NEN

Decompositie

Decompositie wordt door NEN gedefinieerd als de opsomming van (fysieke) onderdelen met een samenstellingsrelatie binnen een hiërarchische structuur. Deze structuur is te zien in de afbeelding.

Principe decompositie NEN 2767 A-Quin

De NEN 2767 Conditiemeting beperkt zich tot drie niveaus: beheerobject, element en bouwdeel. Daarnaast is de organisatie vrij om extra niveaus boven, tussen of onder deze reikwijdte toe te passen. Onze specialisten adviseren u hier graag over.

Dit levert een conditiemeting u op

Als beheerder bent u verantwoordelijk de objecten in uw areaal portefeuille in een acceptabele staat verkeren, maar het liefst wèl binnen de kaders van degradatie en beschikbaar budget. Inzicht in de staat van uw object(en) stelt u in staat betere, onderbouwde keuzes te maken over de instandhouding.

Uitkomsten uit de NEN 2767 Conditiemeting biedt u waardevolle input voor vervolgstappen zoals het budgetteren van onderhoud, risicoanalyses, meerjarenonderhoudsplannen (MJOP), instandhoudingsplannen en onderhoudscontracten.

A-Quin | Specialist in NEN 2767 Conditiemeting

Sinds het ontstaan van de norm zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van deze richtlijn. Naast jarenlange ervaring met deze conditiemeting, zijn wij dus altijd uitstekend op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen van de richtlijn.

Onze specialistische kennis over de NEN 2767 Conditiemeting zetten wij graag voor u in. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.