onderhoud

Wanneer moet u onderhoud plegen? | GAO, TAO, SAO

Deel dit bericht

Als assetmanager bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van uw asset of areaal. Maar hoe bepaalt u wanneer onderhoud nodig is? Globaal zijn er drie methodes voor technisch beheer: GAO, TAO en SAO. Lees hier wat dit inhoudt en hoe u dit kunt gebruiken voor uw onderhoudsplanning.

Assetmanagement & Onderhoudsplanning

Een belangrijk onderdeel van assetmanagement is de onderhoudsplanning. Voordelen van vakkundig assetmanagement met een goede onderhoudsplanning zijn:

 • Beter inzicht in prestaties, kansen, risico’s en financiële gegevens
 • Grip op de kosten en baten van beheerde assets
 • Verhoogde efficiency & effectiviteit
 • Verbetering van rendement op investeringen
 • Aandacht voor totale levenscyclus van assets

Wanneer onderhoud plegen?

Een assetmanager zoekt continu naar het optimale evenwicht tussen acceptabele risico’s en zo laag mogelijke kosten. Deze afweging wordt meegenomen in de onderhoudsplanning. Een onderhoudsplanning beschrijft wanneer (onderdelen van) een asset onderhouden moeten worden. In grote lijnen zijn er drie methodes om te bepalen wanneer er onderhoud nodig is:

 1. Gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO)
 2. Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO)
 3. Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO)

Welke methode u het best kunt gebruiken hangt af van de situatie en het onderdeel. Dit hebben wij voor u verwerkt in onderstaand model. Twijfelt u? Onze deskundigen adviseren u hier graag over.

Flow chart technisch beheer

Afbeelding: Flow chart technisch beheer, A-Quin

1. Gebruiksduurafhankelijk Onderhoud | GAO

Gebruiksduurafhankelijk onderhoud, afgekort GAO, gaat uit van de levensduur van een onderdeel. Onderhoud wordt per onderdeel ingepland op basis van de gebruiksduur. Als na deze gebruiksduur blijkt dat het onderdeel nog geen storingen of gebreken vertoont, wordt deze bij GAO toch vervangen.

De levensduur van een onderdeel wordt bepaald op basis van toetsing in de praktijk. Hieruit wordt vervolgens een theoretische levensduur bepaald.

Wanneer GAO?

Gebruiksduurafhankelijk onderhoud is een zeer betrouwbare methode. “Better safe than sorry”. Met GAO worden onverwachte storingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is echter niet de meest kosteneffectieve methode. Onderdelen worden vervangen, ook wanneer deze in de praktijk langer mee zouden kunnen.

GAO wordt bijvoorbeeld toegepast in industrieën waar de productie altijd door moet gaan, zonder storingen. Dan wordt tijdens een geplande stop al het nodige onderhoud gepleegd en onderdelen vervangen die aan het einde van de gebruiksduur zitten.

2. Toestandsafhankelijk Onderhoud | TAO

Toestandsafhankelijk onderhoud, afgekort TAO, gaat uit van de huidige conditie van een onderdeel. Tijdens inspecties wordt de toestand van een onderdeel getoetst en op basis daarvan wordt besloten onderhoud te plegen, of niet.

Wanneer TAO?

Bij TAO is het van belang dat u regelmatig en vakkundig inspecties laat uitvoeren om de kans op storingen te minimaliseren. Onderhoud wordt namelijk gepleegd wanneer er wordt geconcludeerd dat dit nodig is.

Vaak worden GAO en TAO gecombineerd. Dan worden onderdelen in principe op basis van gebruiksduur vervangen, tenzij uit een inspectie blijkt dan eerder onderhoud wenselijk is.

3. Storingsafhankelijk Onderhoud | SAO

Storingsafhankelijk onderhoud, afgekort SAO, gaat uit van de maximale levensduur van een onderdeel. Pas wanneer een onderdeel niet meer optimaal werkt, ofwel storingen veroorzaakt, wordt deze vervangen bij SAO.

Wanneer SAO?

SAO is een zeer kosteneffectieve optie, wanneer de gevolgen van een storing in uw situatie niet te groot zijn. Bijvoorbeeld als u beschikt over extra capaciteit of het onderdeel geen belangrijke rol speelt bij het functioneel of veilig houden van de installatie. SAO is echter geen geschikte methode wanneer een mogelijke storing grote gevolgen heeft voor (gebruikers van) uw object of installatie.

A-Quin – Uw partner in assetmanagement

Efficiënt en toekomstbestendig assetmanagement, dat is het doel. En daar kunnen wij u, als onafhankelijk advies- en inspectiebureau, bij ondersteunen met onder andere:

 • Inrichten & plannen van assetmanagement
 • Advies over assetmanagement
 • Inrichten van beheersoftware
 • Instandhoudingsadvies
 • Inspecties

In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over beheer & onderhoud?

Bekijk dan ook deze artikelen: