Waarom Netanalyse? |IAK2020

Deel dit bericht

Data storingen, een transformator die niet het geplande vermogen levert, zoemende geluiden in uw installatie en een stroomvoorziening die voortdurend onderbroken wordt zonder duidelijk aanwijsbare reden; het duidt allemaal op een onbalans in uw elektrisch voedingsnet. Met een Netanalyse kan dit zichtbaar worden gemaakt. Lees er hier meer over!

Netvervuiling: harmonischen

Ons elektrisch net heeft normaal gesproken de vorm van een zuivere sinusoïde. Door niet-lineair geschakelde apparaten zoals IT apparaten als servers, computers ed. ontstaan afwijkingen. Een veel voorkomende afwijking van een zuivere sinusvormige spanning- en stroomgolfvorm zijn harmonischen. Hierbij bevat de golfvorm niet alleen een component op de fundamentele frequentie (50 Hz), maar tevens enkele componenten op frequenties die daar een veelvoud van zijn (100 Hz, 150 Hz, etc.). Onder invloed van deze harmonischen wordt de golfvorm vervormd en kunnen pieken optreden die veel groter zijn dan bij een sinusvorm.

Door toepassing van moderne technieken om ons heen zullen harmonischen altijd en zelfs steeds meer aanwezig zijn. Om de invloed van harmonischen te minimaliseren zullen bij een nieuwe installatie maatregelen getroffen moeten worden en bij bestaande installaties zullen aanpassingen worden gedaan. Wanneer de aanwezigheid van harmonischen wordt vermoed , dient een meting te worden verricht. A-Quin wordt regelmatig ingeschakeld om de kwaliteit van een elektrisch netwerk inclusief de invloed van harmonischen inzichtelijk te maken.

Een sinusvormige spanning zorgt ervoor dat er een sinusvormige stroom gaat lopen. Apparaten waarbij dit gebeurt, worden lineaire systemen genoemd. Voorbeelden van lineaire systemen zijn gloeilampen, verwarming en de meest voorkomende motoren. Sommige moderne apparaten behoren niet tot deze categorie. Bij niet lineaire belastingen moet gedacht worden aan gelijkrichters, geschakelde voedingen (computers), frequentie regelaars, LED verlichting, spaarlampen, dimmers, inductieovens, etc. Tot niet lineaire systemen behoren vrijwel alle apparaten waar halfgeleiders in verwerkt zijn, zoals solid state relais, transistors en/of diodes.

Bron: Netvervuiling: harmonischen | EURO-INDEX

Wanneer Netanalyse?

Inspecteurs van A-Quin worden steeds vaker ingeschakeld om het gehele voedende netwerk door te meten en zo inzichtelijk te maken. Toepassing van netanalyse gebeurt bijvoorbeeld bij:

  1. Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK2020) bij kunstwerken – tunnels en aquaducten- van Rijkswaterstaat.
  2. Grote kantoorpanden of gemeentehuizen bijvoorbeeld wanneer zonnepanelen zijn geplaatst en de stroomvoorziening ontregeld is geraakt.
  3. Locaties waar de installatie onverklaarbare geluiden, trillingen of overbelasting van delen van het netwerk laat zien.
  4. Locaties waar een netanalyse preventief wordt ingezet. Met de meetresultaten heeft u betrouwbare grafieken en meetresultaten in handen die door een deskundig inspecteur zijn geanalyseerd. Zo krijgt u inzichtelijk of uw netwerk al dan niet een goede kwaliteit heeft.

De gegevens verwerken we in een overzichtelijk rapport voorzien van eindconclusie, zodat u kunt zien of uw installatie nog voldoet of dat beheersmaatregelen nodig zijn. A-Quin adviseert u hierbij graag!

Meten is weten!

Om risico’s op stroomstoring of uitval op te sporen, beschikken we over meerdere netanalyzers waaronder de Fluke Power Quality Scope. Dit zijn meetinstrumenten die gedurende langere tijd energieverschillen registreren en analyseren e.e.a. conform normering NEN-EN 50160/A1 (en).

Daarnaast levert de netanalyse een opsomming van eventuele “events”, verstoringen of vervuiling op het voedende net in relatie tot het aantal verbruikers op verschillende tijdstippen in relatie tot de aangelegde netspanning op. Hierbij wordt integraal inzicht verkregen in de kwaliteit en status van de energievoorziening van het net.

Hoe verloopt een netanalyse?

Een specialistisch inspecteur van A-Quin komt bij u op locatie en voert een energiemeting uit op de inkomende voeding. Door de Fluke Power Quality Scope te koppelen aan het voedende net door middel van klemmen en stroomspoelen welke respectievelijk de spanning en stroom opnemen, kan men de kwaliteit van het voedende net waarnemen.

Nadat de meter conform de norm hierop een week is aangesloten, kan men de waardes aflezen in het bijbehorende programma. Hiermee kan men aantonen of het voedende net wel of niet voldoet aan het gestelde in de norm.

   

Direct advies? Neem contact op met Wim van Teffelen (w.vanteffelen@a-quin.nl) teamleider elektrotechniek en adviseur op het gebied van assetmanagement.

Uitleg meetresultaten en advies

De meetresultaten hieruit volgend worden met behulp van grafieken toegelicht. Als eerste zijn meerdere verzamelgrafieken weergegeven waarin de verschillende resultaten worden uitgelicht. Hierin treft men een opsomming van eventuele “events”, verstoringen of vervuiling op het voedende net in relatie tot het aantal verbruikers op verschillende tijdstippen aan.

METING 1, resultaten minimale spanning     

                   

METING 2, resultaten harmonische-maximale spanning                   

Passeren de balken in de grafiek de rode lijn “limit value” dan voldoet het voedende net niet aan het gestelde in de norm m.b.t. spanning, stroom, vermogen en harmonische weergegeven welke resulteren uit twee uitgevoerde metingen. Hierbij kunnen meerdere (deel) installaties achtereenvolgens afgeschakeld en bijgeschakeld worden om de mate van netvervuiling in relatie hiermee inzichtelijk te krijgen.

METING 3, meetresultaten ‘limit en value’

U ontvangt van ons altijd de resultaten uit het onderzoek middels rapportage, meetresultaten, grafieken en besprekingsverslagen welke allen – desgewenst – worden toegelicht en voorzien van een slotconclusie en advies.

Einde levensduur of doorstart?

Inspecteurs en adviseurs van A-Quin begeleiden u ook nadat het rapport is opgeleverd. Uit de aanbevelingen of het advies kan blijken dat aanvullend onderzoek middels bijvoorbeeld controle berekeningen nodig zijn, dat bepaalde schades moeten worden hersteld of dat er periodieke inspectie moet worden ingepland om schadeontwikkelingen te monitoren. Ook kunnen wij – op basis hiervan – de einde levensduur van uw asset inzichtelijk maken.

Wij werken graag mee aan de opgave waar Nederland voor staat om de infrastructuur in goede staat te houden. Onze missie is niet voor niets: ‘Wij zetten ons in Nederland veilig en bereikbaar te houden’. Neem contact met ons op! 

Inspecties van A-Quin: onafhankelijk dus objectief!

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid van uw assets te waarborgen. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over inspecties en advies?

Life Cycle Cost Analyse | A-Quin adviseert

Koning Willem-Alexandertunnel| A-Quin adviseert

Thermografisch onderzoek – Uitleg & Toepassing (a-quin.nl)

Bronvermelding: Netvervuiling: harmonischen | EURO-INDEX