brug_recreatievaart_amsterdam

Veiligheid van bruggen & sluizen waarborgen | Wie, wat & hoe?

Deel dit bericht

De zomer komt er weer aan en dat betekent dat bruggen en sluizen in Nederland weer drukker bediend zullen worden voor de recreatievaart. Het is dan natuurlijk van essentieel belang dat alle installaties veilig zijn. En dat gaat niet vanzelf. Lees hier meer over hoe de veiligheid van bruggen en sluizen in Nederland gewaarborgd wordt.

Nederland waterland

Nederland en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sloten, kanalen, plassen, meren en rivieren. Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Door hoogteverschil in en tussen rivieren en kanalen zijn sluizen nodig. Waar stukken land over de rivier met elkaar moeten worden verbonden, vinden we bruggen. Ons land telt maar liefst 950 beweegbare bruggen en 250 sluizen, die natuurlijk allemaal goed onderhouden moeten worden.

Natte kunstwerken & Veiligheid

De veiligheid van natte kunstwerken, zoals bruggen en sluizen, is belangrijk voor alle gebruikers van deze objecten. In het Bouwbesluit 2012 wordt wet- en regelgeving voorgeschreven betreffende de veiligheid van bouwwerken. Dit omvat onder andere:

  • Constructieve veiligheid
  • Machineveiligheid volgens de Machinerichtlijn
  • Elektrotechnische veiligheid volgens NEN 3140 / Scope 8

Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onderstaande artikelen:

Voldoet uw object aan het Bouwbesluit 2012?

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

Wat u moet weten over de Machinerichtlijn

Natte beweegbare kunstwerken & veiligheid

IV-schap

De installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is eindverantwoordelijke voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen. In het geval van natte kunstwerken – zoals bruggen en sluizen – is de gemeente hier vaak verantwoordelijk voor. De gemeente is dan onder andere verantwoordelijk voor:

  • Instandhouding van (elektrotechnische) installaties
  • Tijdig laten uitvoeren van inspecties
  • Tijdig herstel van gevonden gebreken
  • Vaststellen van werkprocedures voor bediening van de installaties

Gemeentes kunnen ervoor kiezen deze taken en verantwoordelijkheden zelf uit te voeren, maar het is ook mogelijk een externe installatieverantwoordelijke aan te stellen. Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden die bij het IV-schap komen kijken.

Voldoet uw organisatie aan de eisen rondom het IV-schap?

Wellicht bent u hier niet helemaal zeker over. Onze experts staan u graag te woord over het IV-schap en hoe u dit binnen uw organisatie het best kunt aanpakken. Bovendien kan A-Quin de rol van installatieverantwoordelijke van u overnemen.

Assetmanagement

Een assetmanager is verantwoordelijk voor optimale instandhouding van een object of areaal. Daarbij is een kosteneffectieve en toekomstbestendige aanpak het doel. Maximale prestaties uit het object halen, tegen acceptabele risico’s en optimale kosten. Goed assetmanagement zorgt ervoor dat objecten in onze openbare ruimte, zoals bruggen, veilig te gebruiken zijn èn blijven.

Inspecties

Inspecties dienen tijdig uitgevoerd te worden om de staat en het functioneren van objecten te toetsen. Een installatieverantwoordelijke of assetmanager draagt er zorg voor om de nodige inspecties te laten uitvoeren door een deskundige, onafhankelijke partij.

Natte kunstwerken worden, afhankelijk van haar kenmerken, op verschillende aspecten getoetst. Als onafhankelijk inspectiebureau kunnen wij u voorzien in een breed scala aan inspecties ten behoeve van de veiligheid van bruggen, sluizen en gemalen:

Herstel & Onderhoud

Helder inzicht in de staat van objecten biedt de mogelijkheid om effectief beheer en onderhoud te plegen en accuraat te budgetteren. Op basis van adviezen en resultaten uit inspecties kan een onderhoudsplanning gemaakt worden en kunnen eventuele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Heeft u vragen over de staat of veiligheid van uw object? Neem gerust contact op.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met inspecties en advies rondom IV-schap, assetmanagement en instandhouding van objecten waaronder bruggen en sluizen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.