Oever inspectie in Zuid-Holland

Vaarwegen inspectie in Zuid-Holland | A-Quin inspecteert

Deel dit bericht

Het beheer en onderhoud van vaarwegen is een belangrijke provinciale taak. In opdracht van Gebroeders Van der Lee inspecteerde A-Quin verschillende vaarwegen in de provincie Zuid-Holland in juli 2021 . Hiermee gaf A-Quin invulling aan de uitvoering van het prestatiecontract. Lees verder hoe dat verliep.

Voor opdrachtgever Gebroeders Van der Lee – in opdracht van Rijkswaterstaat – verrichtte A-Quin een nulmeting aan de hand van norm NEN 2767-4. Zo’n 300 km. werd van 21 juni tot 13 juli 2021 met een team van drie inspecteurs geïnspecteerd. Daaronder vielen verschillende locaties in areaal Zuid-Holland: de Delftse Schie, Zuidvliet, Korte Vliet, Oude Rijn, Rijn-Schiekanaal, De Zijl, Woudwetering, Aarkanaal, Oude Rijn, Gouwe en het Merwedekanaal.

Wat is een prestatiecontract?

Prestatiecontracten worden gebruikt bij objecten die meerjarig onderhoud vereisen. In dit geval heeft A-Quin een nulmeting uitgevoerd voor de Provincie Zuid-Holland. Met de onderzoeksresultaten en analyses vanuit Gebr. van der Lee, kan de Provincie beheer en onderhoud aan oevers uitvoeren. Dit betekent concreet dat de provincie stukken oever kan laten vervangen die in slechte staat verkeren. Zo blijft de oever veilig voor de vaarweggebruiker en de aanwonenden. De waarnemingen werden in goed onderbouwde inspectierapporten aangeleverd en is voor Gebr. Van der Lee als directe input gebruikt voor verder uitgewerkte analyses.

Oevers – Provincie Zuid-Holland

Wat is NEN 2767-4?

Tijdens een NEN2767-4 conditiemeting vindt er een visuele inspectie plaats. Tijdens deze inspecties werd de technische staat van vaarwegen objectief bekeken. Soms brengt een conditiemeting elementen aan het licht die meer in detail geïnspecteerd moeten worden. Dat komt omdat er bij conditiemetingen alles breed onderzocht wordt. Lees hier meer over NEN 2767 Conditiemeting.

NEN2767-4 toetsing in Zuid-Hollandse vaarwegen

Verschillende vaarwegen in Zuid-Holland zijn per vaartuig bekeken. Daarbij werden de vaarwegen binnen het areaal opgedeeld in drie categorieën, waaronder: beroepsvaart, beroepsvaart en recreatievaart en recreatievaart. Alles wat te maken heeft met de vaarweg werd geïnspecteerd. Denk hierbij aan:

  • Steigers en aanmeerlocaties
  • Oevers en kades
  • Nautische voorzieningen, zoals: bewegwijzering en drenkelingen trappen

De belangrijkste gebreken die werden getoetst waren o.a.:

  • Scheefstand, deformatie en uitspoeling
  • Houtrot en corrosie
  • Ontbreken van onderdelen
  • Graffiti

Inspectie A-Quin Delftse Schie

Inspectie A-Quin Rijn-Schiekanaal

Aandacht voor VGM-jaarthema 2022

Het VGM-jaarthema 2022 staat dit jaar in het teken van voorkomen van gevaarlijke situaties. Tijdens dit project werd er op verschillende manieren aandacht besteed aan veiligheid. Denk aan risicovolle gebieden zoals: sluizen, bruggen, kades, havens en aanlegplekken.

De risico’s werden uitgelicht door een apart opgesteld VGM-projectplan. Daarnaast beschikken alle inspecteurs minimaal over basis VCA-certificering. De leidinggevende beschikt over volledige VCA-certificering.

Bij A-Quin staat veiligheid voorop: We werken veilig of we werken niet!

Met de Mathea werden risicovolle gebieden geïnspecteerd in dit areaal zoals: sluizen, bruggen, kades, havens en aanlegplekken.

Laat A-Quin bij u een conditiemeting uitvoeren

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid te waarborgen. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring betreft de NEN 2767 opleveringsinspectie. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de NEN 2767-4 conditiemetingen?

Wat houdt de NEN 2767 Conditiemeting in?

NEN 2767 Conditiemeting | Doel & Uitleg

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Friesland | A-Quin inspecteert

Jaarlijkse conditiemetingen kunstwerken Rijkswaterstaat