Trillingen meten & analyseren | Werktuigbouwkunde

Deel dit bericht

Een griezelig geratel of geknars? Een onheilspellend geluid dat uit de aandrijving lijkt te komen? Uit bruggen, sluizen en overige installaties komen soms onverklaarbare geluiden. Onze werktuigbouwkundige adviseurs vertellen wat zij vervolgens doen: trillingen meten, analyseren en soms ook monitoren. Uit dit niet-destructieve onderzoek volgt na analyse degelijk advies: vervangen, repareren of monitoren. Lees er hier meer over!

Oude beweegbare bruggen | What to do?

Veel beweegbare bruggen die net na de oorlog zijn gebouwd, naderen het einde van hun levensduur. Deze objecten vallen veelal onder de verantwoordelijkheid van overheden zoals gemeenten, provincies of Rijkswaterstaat, die niets liever willen dan dat gebruikers van het betreffende object er veilig gebruik van kunnen maken. Regelmatig vragen zij ons hun beweegbare bruggen nader te onderzoeken.

Zo ook de gemeente Amsterdam. Op dit moment voert A-Quin in opdracht van deze gemeente een monitoring uit met trillingsmetingen op de Berlagebrug. Wat is de meerwaarde van dergelijke metingen? En hoe dragen deze bij aan de veiligheid voor de gebruikers in Nederland?

Wanneer een trillingsmeting?

Provincies en gemeenten komen met uiteenlopende vragen bij ons terecht. Het regelmatig uitvoeren van inspecties is van essentieel belang om de veiligheid te blijven waarborgen. Natuurlijk zijn wij hen graag van dienst bij periodieke inspecties waaronder de NEN 2767. Regelmatig komen bij ons ook specifieke en vaak complexe ‘brug-klachten’ binnen. Onze werktuigbouwkundig adviseurs gaan hiermee aan de slag en adviseren in sommige gevallen een trillingsmeting. Een trillingsmeting is een aanvullend onderzoek en kan met name bij de volgende situaties worden toegepast:

  1. Wanneer er onverklaarbare geluiden worden waargenomen en niet achterhaald kan worden wat de oorzaak is. Zijn er twijfels? Dan is een trillingsmeting een optie. Met behulp van een trillingsmeting kan de oorsprong van een trilling achterhaald worden zodat de ernst van een aanwezige trilling in relatie met de brug, in beeld gebracht kan worden en het risico inzichtelijk gemaakt wordt.
  2. Bij onderdelen waarvan de einde levensduur is verstreken – vaak na 30 of 40 jaar – kan het zinvol zijn deze meting preventief – dus nog voordat er haperingen ontstaan – in te zetten. Dit kan gecombineerd worden met andere inspecties zoals een endoscopisch onderzoek van een tandwielkast. Een trillingsmeting heeft hierbij toegevoegde waarde doordat de ernst van visuele inspectieresultaten onderbouwd kunnen worden met meetgegevens zodat het risico op falen inzichtelijk wordt gemaakt.
  3. Een trillingsmeting inzetten als monitoring kan ook van waarde zijn bij een beweegbare brug die binnenkort vervangen gaat worden zoals het geval is bij de Berlagebrug in Amsterdam. De monitoring wordt dan zo ingericht dat de sensoren worden aangebracht op componenten die een rol spelen bij het functioneren van het object. Het doel hiermee is dan te voorkomen dat het gehele kunstwerk uitvalt. Voordat een monitoring ingeregeld wordt, zal een analyse uitgevoerd worden naar de meest kritische componenten zodat kostenefficiënt gemeten wordt en alleen de daadwerkelijk risicovolle componenten gemonitord worden.

Wat laten trillingsmetingen zien?

Uit trillingsmetingen ontstaan verschillende spectra en tijdsignalen. Deze verzamelde data wordt achteraf geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om een conclusie te trekken over de conditie van het bewegingswerk en een aanbeveling te geven welke acties al dan niet nodig zijn. Uitschieters in de data kunnen duiden op :

  • Uitlijningsfouten;
  • Installatiefouten;
  • Ongelijkmatige toerentallen;
  • Ongelijke verdeling van het gewicht dat de installatie moet dragen;
  • Tandwieloverbrengingen die niet efficiënt verlopen;
  • En nog veel meer!

Geluiden van de lagers inzichtelijk gemaakt in een grafiek

Advies | Vervangen of repareren?

Na zorgvuldige analyse van de metingen, kan goed onderbouwd worden of een bepaald onderdeel de einde levensduur heeft bereikt of dat er andere bevindingen zijn. Vaak wordt de trillingsanalyse gekoppeld met visuele bevindingen of andere analyses van bijvoorbeeld olie en vet. De combinatie van de verschillende bevindingen zal resulteren in een advies of er vervanging, reparatie of monitoring noodzakelijk is om het veilig functioneren van de brug of sluis te waarborgen.

Advies |Monitoring

Bij monitoring wordt dezelfde meting in een vaste tijdsperiode herhaald. Op deze manier wordt de energie-inhoud inzichtelijk gemaakt welke kan worden vergeleken met metingen uit eerdere perioden. De verschillende meetresultaten worden vervolgens weergegeven in tabellen. Uit de verschillen tussen de meetresultaten kunnen vervolgens conclusies worden getrokken. Verandering in trillingsgedrag, zoals het oplopen van energie of frequentie, kan duiden op verdere slijtage en verhoogd risico op falen. Op basis van deze analyse, geven we een advies om te blijven monitoren of om versneld reparatie of vervanging uit te voeren.

Voor- en nadelen van trillingsmetingen

   

Trillingsmetingen zijn relatief arbeidsintensief. Daarom maken we altijd een afweging of het kostentechnisch interessant is om een trillingsmeting uit te voeren. Uiteindelijk is het voortijdig detecteren van falen en preventief kunnen voorkomen van falen, in allen tijde meer gewenst (en goedkoper) dan het onverwacht falen van bruggen of sluizen met alle mogelijk hinder (en kosten) als gevolg. Hierin denken we graag mee met onze opdrachtgevers om zo efficiënt mogelijk de juiste meetmethode en inspecties in te zetten.

Inspecties van A-Quin zijn objectief

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We staan u graag bij met advies en inspecties om de kwaliteit en veiligheid van uw kunstwerken te waarborgen. Naast periodieke keuringen denken wij graag met u mee en leveren maatwerk. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de werktuigbouwkundige onderzoeken?

Life Cycle Cost Analyse | A-Quin adviseert

Duurzaamheid door onderzoek (a-quin.nl)

Lageronderzoek | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

Werktuigbouw inspectie | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

Wat houdt de NEN 6787 inspectie in? (a-quin.nl)