SCIOS Scope 10: wettelijk verplicht per 1 januari 2024?

Deel dit bericht

Wat hebben bowlingbanen, monkey town’s, stallen, schoonheids- salons, kantoren, cafetaria’s en verkeersscholen met elkaar gemeen? Bij het afsluiten van het huurcontract of een verzekering gaat dat vaak niet zonder een Scope 10 inspectierapport te overleggen. Lees er hier meer over!

In het kort: wat houdt een SCIOS Scope 10 inspectie in?

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico’s van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt onvoldoende en is de Scope 8 ontwikkeld. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende Scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche tot stand gekomen.

Wettelijke verplichting of niet?

Een Scope 10 inspectie is niet wettelijk verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Echter kan de veiligheidsbepaling wel verplicht worden gesteld wanneer dit is overeengekomen in uw verzekeringspolis of huurcontract. Een verzekeraar kan dan eisen om periodiek uw installatie volgens Scope 10 te laten inspecteren.

1 januari 2024: Scope 10 wettelijke verplicht voor veestallen?

Op 14 maart jl. stemde een krappe meerderheid van de Eerste Kamer voor invoering van de Omgevingswet m.i.v. 1 januari 2024. Wat houdt dit concreet in voor onze inspecties? Voor ons vakgebied houdt dit onder andere in dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het voornemen heeft de de SCIOS scope 10 keuring voor veestallen wettelijk verplicht te stellen. Of het voor andere sectoren ook wijzigingen geeft, is nog niet geheel duidelijk. Wij houden u hierover op de hoogte in de loop van 2023.

De verplichtstelling voor veestallen heeft te maken met het gevaar van stalbranden. Dit is nader onderzocht en de rol van elektra is daarbij aanzienlijk. Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over stalbranden komt het Ministerie van LNV met een reeks maatregelen om de veiligheid van veestallen te vergroten. Een van die maatregelen is een verplichte periodieke elektrakeuring van alle inpandige elektra én van zonnestroominstallaties bij veestallen volgens de beste beschikbare norm. Het Ministerie specificeert dat als de ‘strengste en meest uitgebreide norm’ (Kamerbrief d.d. 8-10-2021).

Wat is de houdbaarheidstermijn van een Scope 10 inspectie?

Inspectierapporten van A-Quin hanteren standaard een houdbaarheidsdatum van 5 jaar. Dit kan incidenteel afwijken. Onze marketingafdeling neemt na 5 jaar weer contact met u op om een nieuwe afspraak in te plannen voor een herkeuring en helpt u zo om tijdig uw installatie weer te laten keuren. Zo bent u altijd verzekerd van een veilige installatie.

Het voornemen van het Ministerie is verder om per 1 januari 2024 de scope 10 (en scope 12) keuring van risicovolle veestallen elke 3 jaren en van andere stallen elke 5 jaren te verplichten. In de tussenliggende jaren wordt het visuele deel van de inspectie uitgevoerd, met name om de onderhoudstoestand te beoordelen.

Hoe verloopt een Scope 10 onderzoek nu precies?

1. Onze inspecteur komt bij u langs en loopt samen met u een rondje door uw bedrijf. Hierbij wordt goed gelet op brandbare materialen in de directe omgeving van de elektrische installatie(s) en u ontvangt al direct een eerste advies.

2. Na een inventarisatie van de systemen en installaties volgt een visuele inspectie gevolgd door een aantal metingen. Onze inspecteur maakt van alle relevante onderdelen foto’s en verwerkt dit in een inspectierapport welke voldoet aan de eisen van de Scope 8 of 10.

Bron: inspectierapport A-Quin. Alle gebreken worden geclassificeerd en gefotografeerd.

3. Bij de visuele controle wordt ervan uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm(en), en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant. Hier besteed onze inspecteur extra aandacht aan en hij vraagt u dan ook gegevens van uw fabrikant.

4. Bij onze metingen en beproevingen geldt over het algemeen dat, voor een aantal werkzaamheden het noodzakelijk is dat de installatie of een deel wordt afgeschakeld. Dit leidt direct tot een onderbreking van de bedrijfsvoering en het gebruik van de installatie. Met een thermografische camera brengen wij de zogenaamde hotspots in beeld. Onze inspecteurs herkennen afwijkende hittegebieden en maken gebreken en risico’s zo voor u inzichtelijk.

Foto: foto met een thermografische camera op locatie

5. Afmelden in het SCIOS Portaal/Afmeldsysteem en herinspectie

6.Tenslotte melden wij u af in het SCIOS Portaal afmeldsysteem wanneer uw installatie is goedgekeurd. Zijn er gebreken? Dan leest u welke dit zijn in het inspectierapport. Deze kunt u door een extern elektrotechnisch bedrijf laten herstellen. Daarna kunt u ons weer bellen voor een herinspectie.

7. Zijn alle gebreken hersteld? Dan ontvangt u van ons het SCIOS Scope 10 certificaat welke u aan uw verzekering kunt overleggen:

Foto: de verklaring die u aan uw verzekering kunt overleggen.

Vraag nu direct uw offerte aan!

Inspecties van A-Quin: onafhankelijk dus objectief!

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid van uw installatie en elektrisch materieel en deze waarborgen. Wij zijn SCIOS Scope 10  gecertificeerd. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring volgens de NTA 8220. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over SCIOS Scope 10?

Scope 10 inspectie bij horren.com | A-Quin inspecteert

SCIOS Scope 10 inspecties in de agrarische sector | Stalbranden voorkomen (a-quin.nl)

Keurmerken, certificaten & normen | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

SCIOS Scope 10 inspectie bij Exasun | A-Quin Inspecties

Brandrisico-inspectie NTA 8220: voorkomen is beter dan blussen (a-quin.nl)

SCIOS Scope 10 certificering behaald door A-Quin