SCIOS Scope 10 inspecties in de agrarische sector | Stalbranden voorkomen

Deel dit bericht

Het regelmatig inspecteren van elektrische installaties en materieel volgens de SCIOS Scope 10 zorgt voor direct meer veiligheid in de agrarische sector en kan stalbranden en onnodig dierenleed helpen voorkomen. Lees er hier meer over!

De regering wil een pakket aan maatregelen inzetten om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland te verminderen. Elektrisch materieel en installaties zijn namelijk één van de grootste oorzaken van stalbranden. Door het regelmatig inspecteren van deze installaties is dit te voorkomen.

Brandveiligheid

Een agrarisch bedrijf is al lang geen veehouderij of bollenschuur zoals we gewend zijn. Tegenwoordig zijn er vaak ook winkels, ijssalons, speeltuinen of educatie op het erf te vinden. Geen plek dus voor een brand. En sowieso, liever de brand voorkomen.

De stalbranden worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties en materieel. Dit komt vaak doordat installaties niet correct worden geïnstalleerd of door te weinig onderhoud. Maar ook door veel stof, wat het materieel bevuild. Daarnaast worden in verhouding veel corrosieve of verontreinigende stoffen gebruikt. Die veroorzaken slijtage, veroudering en aantasting van het koper en dus van de elektrische verbinden in de installatie veroorzaken.

De naleving van de hygiëne maatregelen in een agrarisch bedrijf is ook belangrijk om brand te voorkomen. Het begint ten slotte allemaal met een schoon opgeruimd bedrijf. Dus: alle materialen op een vaste plek en geen brandbare spullen rondom de installaties liggen. Onze inspecteurs letten dan ook goed op een goede implementatie van deel 4 van de NEN1010 (422.1): ‘Elektrisch materieel moet zijn beperkt tot wat nodig is voor het gebruik op deze plaatsten.’ De NEN 1010 inspectie wordt dan ook vaak samen met de SCIOS Scope 10 uitgevoerd.

Voorbeeld voor SCIOS Scope 10.

Bij een bedrijf waarbij de vogelgriep heerst, dienen er standaard hygiënesluizen aanwezig te zijn. Hierbij is het van belang dat er een strikte scheiding is tussen de vuile en schone ruimte. Voordat de stal betreden wordt, dient er gedoucht en omgekleed te worden. Dit is ook bij het verlaten van de stal van belang.  Hierdoor zijn er allerlei elektrische apparaten als douches, wasmachines en drogers in de hygiëne sluis te vinden. De opzet van de sluis is daarom van groot belang. Onze SCIOS Scope 10 onderzoeken dragen bij aan een veilige situatie bij de opzet en gebruik van een hygiënesluis.

Wat is de NTA 8220 volgens de SCIOS Scope 10?

De NTA 8220 is een beoordelingsmethode voor het controleren van brandrisico’s van elektrische installaties. De beoordelingsmethode is ontwikkelt volgens de SCIOS Scope 10. De inspectie bestaat uit een visuele waarneming, een aantal metingen en een aantal beproevingen. De metingen die de inspecteur uitvoert, zijn o.a.:

  • Controleren van verdelers
  • Testen van aarding en aardlekschakelaar
  • Meten van de isolatieweerstanden
  • Detectie van hotspots en thermografie

Afbeelding Detectie van hotspots en thermografie.

Inzichten NTA 8220

De inzichten die de NTA 8220 volgens de SCIOS Scope 10 geeft, zijn:

  • Brandrisico’s
  • Een inspectierapport met aandachtspunten
  • Advies over hoe de kans op brand verkleint kan worden

Wilt u meer lezen over de SCIOS Scope 10 inspectie? Bekijk dan deze pagina eens.

Voorbeeldrapportage inzien?

Tijdens zo’n inspectie worden gebreken en bevindingen in het rapport beschreven. De eventuele gebreken worden geclassificeerd en geven de mate van urgentie aan.

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Wettelijke verplichting

Het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van heeft in de plannen staan om per 2023 het wettelijk verplicht te maken om jaarlijks een visuele keuring aan de elektra te houden. Om zo het aantal dierlijke slachtoffers en stalbranden te reduceren. Tevens willen zij iedere 3 jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. De regering is voornemens dit per 2023 de SCIOS Scope 10 inspectie in deze sector wettelijk verplicht te stellen.

Ook een NTA 8220 inspectie volgens SCIOS Scope 10?

Onze inspecteurs staan u graag bij met advies en inspecties om de veiligheid en het goed functioneren van uw object te waarborgen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de SCIOS Scope 10?