SCIOS Scope 10 certificering behaald door A-Quin

Deel dit bericht

Sinds juni dit jaar is A-Quin SCIOS Scope 10 gecertificeerd. Dit houdt in dat we gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van NTA 8220 inspecties op kwalitatief hoog niveau.

NTA 8220 inspecties

Een NTA 8220 inspectie is een inspectie die zich specifiek richt op het in kaart brengen van brandrisico’s dat elektrisch materieel met zich meebrengt. Opdrachtgevers krijgen hierdoor een goed beeld van de aanwezige brandrisico’s, waar de verbeterpunten liggen en welke urgentie er met die brandrisico’s gepaard gaat.

Mans Damen, directeur van A-Quin, over de behaalde certificering:

“We merkten duidelijk dat de vraag naar brandrisico-inspecties volgens NTA 8220 toeneemt. We beschikten al over de SCIOS Scope 8 certificering, de Scope 10 certificering is voor ons dus vooral een logische aanvulling.”

SCIOS Scope 10 onderstreept kwaliteit

In principe mag ieder vakbekwaam persoon een NTA 8220 inspectie uitvoeren. Wanneer een brandrisico-inspectie wordt uitgevoerd in het kader van een (brand)verzekering of andere zakelijke overeenkomst, wordt echter wel vaak de eis gesteld dat het bedrijf gecertificeerd is volgens SCIOS Scope 10. Deze certificering maakt aantoonbaar dat voldaan wordt aan strenge kwaliteitseisen. Ook stelt de certificering eisen aan de uit te voeren inspectiewerkzaamheden en het inspectierapport. Het leveren van aantoonbare kwaliteit is één van de beloften van A-Quin. De SCIOS Scope 10 certificering draagt hier zeker aan bij.

Van NTA 8220 naar NEN 8220

Op dit moment is de NTA 8220 een ‘Nederlands Technische Afspraak’. Er geldt nog geen wettelijke verplichting voor deze brandrisico-inspectie. De methodiek is nog relatief jong en het is de verwachting dat deze op termijn wordt doorontwikkeld tot NEN 8220. Gezien het nut en de noodzaak van het in kaart brengen en beheersen van brandrisico’s, zijn wettelijke kaders in de toekomst zeker niet uitgesloten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de NTA 8220? Bekijk dan de pagina: NTA 8220 inspectie volgens SCIOS Scope 10. Natuurlijk kunt u ook persoonlijk contact met ons opnemen via 0184-410712.