Rails normen

Normen – Hoe zit dat eigenlijk?

Deel dit bericht

Veel bedrijven krijgen ermee te maken: normen en richtlijnen. Maar hoe komen normen eigenlijk tot stand? Wanneer voldoet uw organisatie aan zo’n norm? En is dat verplicht? In dit artikel leest u hoe dat zit.

Wat is een norm?

In de Van Dale wordt de definitie van norm omschreven als “maatstaf, regel, richtsnoer: naar een vaste norm”.  Een norm vloeit vaak voort uit een waarde. Zo worden onder andere normen opgesteld rondom veiligheid, innovatie, efficiëntie, duurzaamheid en internationale handel.

In Nederland is NEN verantwoordelijk voor het coördineren en vastleggen van onderlinge afspraken en normen. NEN is de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

Hoe komt een norm tot stand?

Wanneer er vanuit belanghebbenden behoefte is aan vastgelegde afspraken rondom een bepaald onderwerp, kunnen hier normen voor worden vastgelegd. Belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld zijn: organisaties, producenten, brancheverenigingen, dienstverleners of de overheid.

NEN peilt in de markt of er behoefte is voor een dergelijke norm en coördineert vervolgens het proces. Belanghebbende partijen werken samen aan de ontwikkeling van de norm. De normcommissie wordt hierbij begeleid door NEN.

Na de ontwikkeling wordt de norm door NEN gepubliceerd en kan deze worden geïmplementeerd door gebruikers.

Zijn normen wettelijk verplicht?

Nee, normen zijn niet wettelijk verplicht. Maar normen omschrijven wèl hoe je zaken het best kunt aanpakken en daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Normen bieden veiligheid, kwaliteitsgarantie, vertrouwen, duidelijkheid en zekerheid voor organisaties onderling.

De overheid verwijst in een aantal gevallen wel naar een norm in de wet. Hierbij is de norm dus nog steeds niet de wet maar wordt wel geïmpliceerd dat men met de norm kan voldoen aan de wet. Hierbij werkt de vorm als praktische invulling van wat in de wetgeving wordt geëist.

Wat voor normen zijn er?

Normen kunnen onderling sterk verschillen van aard en (vak)inhoud. NEN kent de volgende soorten normdocumenten:

  • NCS – Nederlands Certificatieschema
  • NPR – Nederlandse Praktijkrichtlijn
  • NVN – Nederlandse Voornorm
  • PGS – Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
  • HKZ – Norm over Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Als inspecteur en adviseur bij infrastructurele vraagstukken heeft A-Quin voornamelijk te maken met NEN en NTA.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Internationale normalisatienetwerken

Vroeger werden de meeste afspraken rondom normen uitsluitend op nationaal niveau gemaakt en toegepast. Tegenwoordig zijn sommige normen niet alleen in Nederland van kracht, maar gelden deze ook op Europees of zelfs mondiaal niveau.

Het Nederlands normalisatie-instituut (NEN) is lid van verschillende Europese en internationale standaardisatie- en normalisatienetwerken zoals:

Normen die onder een van deze netwerken zijn vastgelegd, gelden ook buiten Nederland. Zo beschrijft bijvoorbeeld de ISO 55000 eisen rondom assetmanagement die gelden op internationaal niveau.

In het geval van de Machinerichtlijn werkt het iets anders. Deze richtlijn is wettelijk vastgesteld door de Europese commissie.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Laten we eens kennismaken! Maak een afspraak met een van onze experts via 0184-410712, dan bespreken we de mogelijkheden.