NEN 3140 inspectie Primagaz Zutphen

NEN3140 Primagaz Zutphen

In opdracht van XTEC Besturings- en Elektrotechniek heeft A-Quin de NEN3140 inspectie uitgevoerd op het Primagaz depot te Zutphen om zodoende inzicht te verschaffen in de elektrische installatie(s). Dit met als doel de opdrachtgever/beheerder te helpen bij het in stand houden van een zo veilig mogelijke elektrische installatie binnen zijn bedrijf of gebouw. Aanleiding is de eis in de verzekeringspolis en/of invulling van het geëiste in de Arbowet. Middels een eindrapportage worden de resultaten voortvloeiend uit de inspectie vastgelegd en zijn inmiddels gepresenteerd aan de opdrachtgever.