NEN 2767 Conditiemeting | Doel & Uitleg

Deel dit bericht

Hoe wordt de conditie van een gebouw of weg getoetst? En uit welke onderdelen bestaat deze meting? Lees hier meer over de NEN 2767 conditiemeting.

Wat is de NEN 2767 conditiemeting?

Met de NEN 2767 conditiemeting wordt de conditie van een object getoetst. NEN 2767 is het instrument om de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en infrastructuur objectief en uniform te meten.

Meer weten? Bekijk dan ook: Wat houdt de NEN 2767 Conditiemeting in?

Doelstellingen NEN 2767

De NEN 2767-reeks heeft als uitgangspunt gebreken op herleidbare, transparante en persoonsonafhankelijke wijze vast te leggen en te registreren. De NEN 2767 heeft als doelstellingen:

 • Inzicht en eenheid brengen in de soorten gebreken op basis van de parameters ernst, omvang en intensiteit.
 • Uniformiteit scheppen in de conditiescore per bouwdeel. Dit gebeurt met een waarde die de technische toestand van het bouwdeel uitdrukt.
 • Een hulpmiddel zijn voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.
 • Aangetroffen gebreken classificeren en ondersteunen bij de prioriteitsstelling. Zo kan een rangorde worden aangebracht in de noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken.

NEN 2767 Conditiemeting laten uitvoeren? Onze specialistische inspecteurs zijn u graag van dienst. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Oorsprong van de NEN 2767

Conditiemeting conform de NEN2767 van gebouwen en installaties is in Nederland sinds de jaren zeventig en sinds 2017 in Vlaanderen de standaard. Van oorsprong stamt de conditiemeting uit Engeland.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Eind jaren zeventig werd de conditiemeting in Nederland geïntroduceerd in verband met de kwalitatieve woningregistratie die gehouden werd. Vanuit deze ervaring werd een systematiek ontwikkeld om tot een mate van consistentie en betrouwbaarheid in het inspectie onderzoek te komen. Deze behoefte aan een eenduidige systematiek die objectief, transparant en reproduceerbaar is bij het onderhoud van gebouwen resulteerde in de NEN2767.

Voor wie is de NEN 2767 bedoeld?

De NEN 2767 is opgesteld voor deze doelgroepen:

 • eigenaren en beheerders van objecten in de gebouwde omgeving
 • rijksoverheden, provincies, gemeenten
 • adviseurs, ingenieurs en inspecteurs
 • aannemers, installateurs en onderhoudsbedrijven
 • particuliere eigenaren, woningcorporaties en beleggers
 • huurders en/of gebruikers van objecten in de gebouwde omgeving

De NEN2767 kan ook worden ingezet wanneer gebruikers van gebouwen andere eisen gaan stellen aan een gebouw dan waar deze in eerste instantie voor is gebouwd. Dit zie je bijvoorbeeld wanneer kantoorgebouwen veranderen in woningen.

Nadat men de conditie van het gebouw goed in kaart heeft gebracht, samen met de nieuwe gebruikerseisen, kan een onderhoudsplan worden opgesteld. Dit kan worden uitgebreid naar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

A-Quin is u hier graag mee van dienst zodat u als beheerder of eigenaar op basis van objectieve informatie de juiste besluiten voor de toekomst kunt nemen.

Wat is een gebrekenlijst?

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Materialen en onderdelen waaruit gebouwen bestaan degraderen nu eenmaal. De mate van degradatie legt de inspecteur vast in een conditiemeting.

Wanneer er bij een materiaal of bouwdeel sprake is van degradatie of prestatieverlies, is dit volgens de NEN 2767 een gebrek. Op gebrekenlijsten wordt per bouwdeel van een object aangegeven welk gebrek zou kunnen ontstaan of voorkomen op een bepaald moment. Hierbij wordt ook de ernstklasse benoemd.

Afbeelding: Gebrek betonrot, lees ook: De gevaren van betonrot

Gebrekenlijsten zijn normatief en zijn geen controlelijsten voor een inspecteur. Gebrekenlijsten geven een overzicht van het effect van visueel waarneembare gebreken.

Wat is een conditiescore?

Tijdens een NEN2767 conditiemeting wordt per bouwdeel de conditiescore bepaald. Dit is de technische toestand of staat waarin een bouwdeel verkeert, uitgedrukt in een zespuntsschaal:

 1. Uitstekende conditie
 2. Goede conditie
 3. Redelijke conditie
 4. Matige conditie
 5. Slechte conditie
 6. Zeer slechte conditie

De conditiescore wordt berekend op basis van de objectief waargenomen gebreken tijdens de conditiemeting. Deze gebreken worden voor het berekenen van de conditiescore beoordeeld op:

 • de ernst van het gebrek
 • de intensiteit van het gebrek
 • de omvang van het gebrek

NEN 2767 conditiemeting voor uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Als beheerder of assetmanager van een gebouw of infrastructureel object streeft u naar de optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is hierbij essentieel.

De resultaten uit de NEN 2767 conditiemeting bieden waardevol inzicht in de staat en toestand van uw object. Deze input kunt u vervolgens gebruiken voor het opstellen of optimaliseren van het MJOP.

Ook na het uitvoeren van onderhoud kan weer een conditiemeting worden uitgevoerd (vaak steekproefsgewijs). Hiermee wordt onderzocht of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd en of met de werkzaamheden ook het beoogde resultaat is behaald.

Meer weten? Bekijk dan ook:

A-Quin | Specialist in NEN 2767 Conditiemeting

Sinds het ontstaan van de norm zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van deze richtlijn. Naast jarenlange ervaring met deze conditiemeting, zijn wij dus altijd uitstekend op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen van de richtlijn.

Onze specialistische kennis over de NEN 2767 Conditiemeting zetten wij graag voor u in. Bij een inspectie uitgevoerd door A-Quin komt altijd een stukje maatwerk kijken. Onze inspecteur denken met u mee.

In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.