Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen | Hoe werkt dat?

Deel dit bericht

Als assetmanager streeft u naar een optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is hierbij onmisbaar. Lees er hier meer over het opstellen van een MJOP.

Onderhoud is een belangrijk aspect van assetmanagement. Een asset heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met frequente inspecties.

Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat welk onderhoud er aan een object of asset plaats moet vinden, wanneer dit moet gebeuren en wat de kosten zijn. Een goed opgesteld MJOP stelt u in staat beheer, onderhoud en kosten effectief te managen.

Meer weten? Bekijk dan: Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

MJOP opstellen | Hoe werkt dat?

Hoe een MJOP wordt opgesteld, is afhankelijk van de specifieke situatie. Hier komt altijd maatwerk bij kijken. Echter zijn een aantal stappen onmisbaar voor het opstellen een gedegen MJOP:

 • Inventariseren van bouwdelen
 • Indelen onderhoudsactiviteiten
 • Programmering
 • Begroting

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor uw asset(s)? De specialisten van A-Quin zijn u hier graag mee van dienst. Neem gerust contact op via: 0184 – 41 07 12.

Inventariseren van bouwdelen

Uit welke bouwdelen bestaat het object? En in welke staat verkeren deze bouwdelen zich? Om een goede basis te leggen voor het MJOP is actuele en correcte informatie over het object van belang.

Een conditiemeting (NEN 2767) is in veel gevallen een zeer geschikte middel om inzicht te krijgen in (de staat van) bouwdelen. Deze inspectie geeft antwoord op de vraag in welke toestand een object zich bevindt en welke onderdelen meer aandacht of gerichtere inspecties behoeven.

Meer weten? Lees ook: NEN 2767 Conditiemeting | Doel & Uitleg

Indelen onderhoudsactiviteiten

Bij het indelen van de onderhoudsactiviteiten wordt gekeken naar het type onderhoud dat gepleegd dient te worden ten aanzien van de functie. In hoeverre heeft een bouwdeel invloed op het veilig en goed functioneren van het object? Wat zijn de (financiële) risico’s in het geval van een storing?

Een veelgebruikte methodiek voor het indelen van onderhoudsactiviteiten is de onderverdeling in gebruiksduurafhankelijk-, toestandsafhankelijk en storingsafhankelijk onderhoud:

 • Gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO): Onderhoud wordt per onderdeel ingepland op basis van de gebruiksduur. Dit is een zeer betrouwbare, maar niet de meest kosteneffectieve methode. Onderdelen worden vervangen, ook wanneer deze in de praktijk langer mee zouden kunnen.
 • Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO): Tijdens inspecties wordt de toestand van een onderdeel getoetst en op basis daarvan wordt besloten onderhoud te plegen, of niet. Hierbij is het van belang dat u regelmatig en vakkundig inspecties laat uitvoeren om de kans op storingen te minimaliseren.
 • Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO): SAO gaat uit van de maximale levensduur van een onderdeel. Pas wanneer een onderdeel niet meer optimaal werkt wordt deze vervangen. Deze methode is zeer kosteneffectief maar niet geschikt voor bouwdelen waarbij een storing grote gevolgen heeft.

Meer weten? Bekijk dan: Wanneer moet u onderhoud plegen? | GAO, TAO, SAO

Programmering

Een programmering wordt opgesteld door te kijken naar de levensduur van het object en de afzonderlijke bouwdelen. Hoe lang gaat een onderdeel nog mee? En wanneer moet het dus hersteld of vernieuwd worden. Het laten uitvoeren van inspecties biedt antwoorden op deze vragen.

Wanneer er echt groot onderhoud gepleegd moet worden aan assets zoals bruggen, snelwegen of machineparken, heeft dit veel impact. Het periodiek uitvoeren van een programmeringsinspectie helpt om onnodige verrassingen te voorkomen.

Begroting

Tot slot moet natuurlijk in kaart worden gebracht welke kosten er verbonden zijn aan het onderhoud. Zo kan er op tijd budget gereserveerd worden.

Het kan zijn dat u bij het maken van de MJOP tot de conclusie komt dat het financieel interessanter is om het object te vervangen dan deze in stand te houden.

Assetmanagement & Meerjarenonderhoudsplan

Een belangrijk onderdeel van assetmanagement is de onderhoudsplanning. Voordelen van vakkundig assetmanagement met een goede onderhoudsplanning zijn:

 • Inzicht in de conditie van objecten en installaties
 • Helderheid over de onderhoudsbehoefte
 • Overzicht van de planmatige onderhoudskosten
 • Borging van de gewenste kwaliteit in de toekomst
 • Besparing van (onnodige) onderhoudskosten
 • Grip op de kosten en baten van beheerde assets
 • Beter inzicht in prestaties, kansen, risico’s en financiële gegevens
 • Verhoogde efficiency & effectiviteit
 • Verbetering van rendement op investeringen
 • Aandacht voor de totale levenscyclus van assets

Toepassen van informatie- en prestatiemanagement biedt mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren en helpt een optimale balans te vinden tussen kosten, risico’s en prestaties. Een goede implementatie van assetmanagement draagt structureel bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van een assetmanager.

MJOP laten maken? A-Quin helpt.

Efficiënt en toekomstbestendig assetmanagement, dat is het doel. En daar kunnen wij u, als onafhankelijk advies- en inspectiebureau, bij ondersteunen met onder andere:

In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.