Machine Veiligheid

Machinerichtlijn, RiBo en de RI&E

Deel dit bericht

Wordt er binnen uw bedrijf met machines gewerkt? Dan heeft u te maken met de Machinerichtlijn gericht op de veiligheid van (het werken met) machines. Hiervoor kunt u een risicobeoordeling (RiBo) laten uitvoeren. Hierbij worden risico’s geïdentificeerd, geclassificeerd en worden maatregelen beschreven om de risico’s te beperken.

Wat is de Machinerichtlijn?

De Europese Unie heeft een globale richtlijn ontwikkeld die geldt voor alle machines; de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn waarborgt de veiligheid van (het werken met) machines.

Wilt u hier meer over weten? Lees dan ons artikel Wat u moet weten over de Machinerichtlijn.

Machineveiligheid – RiBo

RiBo staat voor Risico Beoordelingen. Een deskundige inspecteur voert een RiBo uit op basis van de Machinerichtlijn. Apparaten, installaties en transportmiddelen waarmee gewerkt wordt, moeten voldoen aan specifieke veiligheidseisen, zoals:

  • De machine moet juist worden geïnstalleerd en onderhouden
  • De machine moet voorzien zijn van een CE-markering
  • De machine mag bij normaal gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van mensen in de omgeving

Risico’s worden in kaart gebracht en geclassificeerd in mate van ernst. Vervolgens worden er maatregelen beschreven per risico. Alle bevindingen, inclusief maatregelen, worden gebundeld in een rapport.

Wanneer moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd?

In de Machinerichtlijn wordt beschreven dat bij ingrijpende wijzigingen er opnieuw gekeken moet worden naar de risico’s. Dit betekent dat een machine niet alleen bij oplevering moet voldoen aan de eisen, maar ook na een verbouwing of renovatie.

Risicobeoordeling van gerenoveerde bruggen

De laatste tijd zijn veel bruggen in Nederland toe aan renovatie. Wat niet iedereen weet, is dat bewegende objecten zoals bruggen en sluizen ook vallen onder de Machinerichtlijn. Wanneer een brug wordt gerenoveerd is het dus wettelijk verplicht om na te gaan of deze vervolgens aan de Machinerichtlijn voldoet.

Belang van demarcatie

Voor het volgen van de Machinerichtlijn is het van essentieel belang dat wordt vastgesteld wat onder de definitie ‘machine’ valt. Verkeerde demarcatie kan leiden tot onnodige kosten en overbodig werk.

Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij de demarcatie van uw machine of bewegend object.

Wat is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, afgekort RI&E, helpt bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te verkleinen. Het uitvoeren van een RI&E bestaat globaal uit drie stappen:

  1. Risico’s inventariseren
  2. Risico’s evalueren
  3. Plan van aanpak maken

In het plan van aanpak omschrijft u per risico de oplossingen, wie dit gaat uitvoeren, wanneer het wordt uitgevoerd en wat de mogelijke kosten zijn. Voor veel risico’s draagt de RI&E al oplossingen en ideeën aan.

Bent u verplicht een RI&E te maken? Dan kunt u de resultaten en beschreven maatregelen van de RiBo meenemen in het rapport.

Is het wettelijk verplicht een RI&E te maken?

Ja, in de Arbowet staat dat ieder bedrijf met personeel een RI&E moet maken. Dit is verplicht sinds 1 januari 1994 en geldt voor alle werkgevers in Nederland.

Machinerichtlijn, RiBo en de RI&E

De termen RiBo en RI&E worden wel eens door elkaar gebruikt. Toch is er een duidelijk verschil tussen de twee:

  • De RiBo betreft de risicobeoordeling gericht op het object (de machine). Dit heeft betrekking op de voorschriften uit de Machinerichtlijn.
  • De RI&E betreft een risico-analyse op alle veiligheidsrisico’s die een medewerker kan tegenkomen. Dit omvat dus meer dan de risico’s die getoetst worden in de RiBo.

Voldoen uw machines aan de verplichte veiligheidseisen?

Heeft u vragen over machineveiligheid? Of wilt u een RiBo laten uitvoeren door een van onze inspecteurs? Wij kunnen u ondersteunen bij het nemen van de juiste stappen. Zo kunnen uw medewerkers veilig werken en zijn uw zaken rondom machineveiligheid juridisch op orde.

In de praktijk is het niet altijd makkelijk te bepalen welke (Europese) regels gelden binnen de toepassingsgebieden van de Machinerichtlijn. Wij ondersteunen u hier graag bij, onder andere met inspecties zoals:

Onze experts adviseren u graag over de veiligheid van uw machines. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.