Werktuigbouw in actie. | A-Quin inspecteert

Life Cycle Cost Analyse | A-Quin adviseert

Deel dit bericht

Vervangen, renoveren of toch een 2e leven met daarbij een degelijk onderhoudsadvies? Dat is de vraag waarvoor veel opdrachtgevers zich gesteld zien. Met een LCC analyse maakt A-Quin dit inzichtelijk. Lees er hier meer over!

Wat is een Life Cycle Cost Analyse?

Civiele kunstwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels en aquaducten, waar wij allemaal dagelijks gebruik van maken, moeten zodanig worden gebouwd en onderhouden dat er geen gevaar voor de gezondheid en de veiligheid ontstaat. Voor de beoordeling van bestaande constructies geldt dat deze gedurende de restlevensduur veilig en bruikbaar moeten zijn. Door het uitvoeren van een Life Cycle Cost (LCC) analyse maakt A-Quin deze zaken inzichtelijk voor de opdrachtgever zoals gemeenten, provincies of Rijkswaterstaat zodat deze op basis daarvan goede beheermaatregelen kan nemen om het kunstwerk of de installatie in goede staat te houden.

Wij adviseren elke 6 tot 10 jaar een Life Cycle Cost Analyse te laten uitvoeren. Wat houdt dit concreet in? A-Quin voert hiervoor risico gestuurde analyses uit. Hierbij zijn verschillende documenten betrokken waaronder:

 • Documenten over de jaar van aanleg, het bouwjaar
 • Storingen logboek
 • Tekeningen
 • Omgevingsfactoren

Vervolgens volgt een bureaustudie met deze documenten. Eventuele risico’s worden inzichtelijk gemaakt en geplaatst in het kader van de levensduur. Dit is in feite een risico analyse die wordt opgesteld volgens de RAMSHEC-analyse:

 • R : Reliability = betrouwbaarheid

Is de installatie of het kunstwerk stabiel in gebruik?

 • A: Availability – beschikbaarheid

Wat zijn de risico’s die de werkende installatie of het functionerende kunstwerk bedreigen?

 • M: Maintainability = onderhoud

Is de installatie of het kunstwerk makkelijk te onderhouden om onveilige situaties tijdig te voorkomen?

 • S: Safety = veiligheid

Is de installatie of het kunstwerk veilig in gebruik?

 • H: Health = gezondheid

Zijn er veiligheidsrisico’s voor de gebruiker van de installatie of het kunstwerk?

 • E: Environment = omgeving

Zijn er veiligheidsrisico’s voor de omgeving van de installatie of het kunstwerk bij gebruik?

 • C: Costs = kosten

Nu dat we de risico’s op verschillende vlakken in kaart hebben gebracht, is het van belang te onderzoeken wat het voorkomen van deze risico’s mag kosten.

Op deze manier levert dit onderzoek relevante antwoorden op vragen: Wanneer is een object betrouwbaar? Voor hoeveel procent moet een object beschikbaar zijn? Wanneer is een object onderhoudbaar? Wanneer is een object nog veilig? Allemaal aspecten die meetbaar gemaakt worden met de RAMS-SHEP methode. Het beheer en onderhoud wordt zo geoptimaliseerd binnen de driehoek van prestaties, kosten en risico’s.

Door op deze manier geregeld een LCC analyse op te stellen en dus de “thermometer” in de binnen het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) geplande beheeractiviteiten te steken, kan gestuurd worden op een zo efficiënt en kosteneffectief als mogelijke functievervulling. Hierbij worden afwegingen gemaakt welke uiteindelijk leiden tot beslissingen op bestuursniveau:

 • ofwel levensduur verlengende activiteiten inplannen;
 • grootschalige vervangingen inplannen;
 • renovatie ofwel totale vernieuwing van het kunstwerk.

Olivier Dolk, inspecteur:

 

Olivier Dolk - A-Quin inspecteert

Olivier Dolk – A-Quin inspecteert

 

‘Gedurende de instandhoudingscyclus van een kunstwerk vinden op gezette intervallen groot onderhoudsactiviteiten plaats om beschikbaarheid, betrouwbaarheid en constructieve veiligheid te waarborgen. Veranderende normen en richtlijnen en gebruiksfactoren bijvoorbeeld hebben gedurende de levenscyclus een continu effect op de uit te voeren maatregelen. Naarmate de theoretische einde levensduur status nadert dient er een zorgvuldige afweging gemaakt te worden met betrekking tot de impact van de benodigde activiteiten, zowel financieel- als omgevingstechnisch, in relatie tot de restlvensduur van het object.’

Constructieve Veiligheid volgens Bouwbesluit en NEN 8700 (a-quin.nl)

Kom meer te weten over elektrotechnische veiligheid rondom Scope 8 - A-Quin inspecteert

Total Cost of Ownership in de ontwerpfase

Olivier Dolk: ‘Door het uitvoeren van een LCC analyse kan niet alleen gedurende de instandhoudingscyclus van een kunstwerk, maar zelfs al tijdens de ontwerpfase, invloed uitgeoefend worden op de Total Cost of Ownership (TCO) om deze vanuit financieel perspectief zo efficiënt mogelijk in te vullen. Door in de ontwerpfase reeds te kijken naar de onderhoudsfase kunnen keuzes gemaakt worden welke eenmalig wellicht een kostenverhogend effect hebben in de bouwfase, maar welke in de instandhoudingsfase door een vermindering van de instandhoudingsinspanning een groter kostenverlagend effect hebben binnen de TCO.’

TCC grafiek

Bijlage A-Quin tijdens een LCC-analyse

A-Quin – Uw partner in assetmanagement

Efficiënt en toekomstbestendig assetmanagement, dat is het doel. En daar kunnen wij u, als onafhankelijk advies- en inspectiebureau, bij ondersteunen met onder andere:

 • Inrichten & plannen van assetmanagement
 • Advies over assetmanagement
 • Inrichten van beheersoftware
 • Instandhoudingsadvies
 • Inspecties

In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over beheer & onderhoud?

Assetmanagement | Taken & verantwoordelijkheden assetmanager

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen | Hoe werkt dat?

Niet-destructief onderzoek (NDO) – Uitleg & Toepassing

Wanneer moet u onderhoud plegen? | GAO, TAO, SAO

Wegenwet | Rijksoverheid