LEF Future Center RWS | Assetmanagement

Deel dit bericht

Het is 5 voor 12 binnen de infra: De uitdagingen waar de sector in Nederland voor staat vragen niet alleen om innovatieve en duurzame oplossingen maar zeker ook om een goede en efficiënte samenwerking tussen de verschillende partijen. Lees hierbij hoe A-Quin bijdraagt aan het LEF Future Center van Rijkswaterstaat!

April 2024: A-Quin adviseert binnen de samenwerkingsovereenkomst (SROK) van RWS

In april 2024 is A-Quin als Asset Management adviseur binnen de samenwerkings-overeenkomst ingenieursdiensten (SROK) van Rijkswaterstaat (RWS) gestart met het geven van instandhoudingsadviezen van Nederlands belangrijkste beweegbare objecten (zoals bruggen, sluizen, gemalen, stuwen) en vaste objecten zoals viaducten e.d.

Binnen deze overeenkomst is het de bedoeling dat de ingenieursbureaus actief de samenwerking opzoeken om zo de klus gezamenlijk de komende jaren te kunnen klaren.

Ruime ervaring in het geven van multidisciplinaire instandhoudingsadviezen

Provincies en gemeenten komen met uiteenlopende vragen bij ons terecht. Het regelmatig uitvoeren van periodieke inspecties (NEN1010, NEN3140, NEN2767, NEN6787 Scope 8, Scope10 e.a.) is daarbij van essentieel belang om de veiligheid te blijven waarborgen.

Steeds vaker komen bij ons echter ook specifieke en vaak complexe probleemstellingen binnen. Onze elektrotechnische, civieltechnische en werktuigbouwkundig adviseurs gaan hiermee dan aan de slag en werken gezamenlijk aan een programmeringsinspectie. Dit multidisciplinaire onderzoek wordt dan voorzien van:

  • risicoanalyse
  • herstelanalyse
  • kostenplaatje

Wij zien dat deze informatie vaak wordt gebruikt in een meerjarenonderhoudsplanning en op strategisch niveau vaak tot belangrijke beslissingen leidt: vervangen, repareren, monitoren, of…? Binnen A-Quin hebben we dan ook een behoorlijke ervaring opgebouwd in het geven van multidisciplinaire instandhoudingsadviezen.

Wij zijn er dan ook trots op nu onze expertise voor de infra sector te kunnen inzetten en daarbij ook andere partijen te kunnen helpen deze complexe processen te doorgronden.

       

Bijeenkomst Rijkswaterstaat LEF: Let’s Experience the Future

Begin april 2024 organiseerde het projectteam van Rijkswaterstaat een bijeenkomst om de samenwerking binnen de sector te stimuleren: terugkijken én vooruitkijken. A-Quin was hierbij aanwezig. Olivier Dolk, adviseur werktuigbouwkunde van A-Quin, vertelde tijdens de bijeenkomst hoe wij onze samenwerking hebben ervaren en hoe wij binnen de samenwerking met Witteveen+Bos het proces van assetmanagement op verhelderende wijze kunnen uitleggen.

                 

Olaf Ellenbroek, Witteveen+Bos, en Olivier Dolk, A-Quin, in het LEF Future Center RWS

Resultaatgericht

Onze onafhankelijke instandhoudingsadviezen, als onderdeel van Asset Management, moeten resulteren in een veilig beheer van de infrastructuur door overheden. Onze adviezen leveren vooral duidelijkheid op. Duidelijkheid over de instandhouding van de kunstwerken. Duidelijke én betrouwbare antwoorden op vragen als:

  • Welke kunstwerken hebben prioriteit de komende jaren?
  • Wat zijn de risico’s van de bestaande gebreken? Hoe lang kan het nog?
  • Wat zijn de kosten van herstel?

Aan de antwoorden op deze vragen werkt A-Quin samen met de partners in de infra branche. A-Quin kan hierop een betrouwbaar antwoord geven. Neem contact met ons op voor onafhankelijk advies!

Advies van A-Quin nodig? A-Quin is onafhankelijk!

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid van uw kunstwerk te waarborgen. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de Assetmanagement?

Wat houdt de NEN 2767 Conditiemeting in? (a-quin.nl)

NEN 2767 Conditiemeting | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

Jaarlijkse conditiemetingen kunstwerken Rijkswaterstaat | A-Quin

Vaarwegen inspectie in Zuid-Holland | A-Quin inspecteert

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Friesland | A-Quin inspecteert

Bron: LEF Future Center RWS (rijkswaterstaat.nl)