wektuigbouw lageronderzoek

Lageronderzoek | Doel & Uitleg

Deel dit bericht

In alle bewegende objecten zitten lagers. Zonder lagers kunnen objecten namelijk niet bewegen. Logisch dat de lagers dus goed onderzocht en onderhouden moeten worden. Wat is een lager en hoe verloopt een lageronderzoek? Dat leggen wij in dit artikel uit.

Wat zijn lagers?

Lagers zijn onderdelen van een constructie. Zowel boven- als onderwater zijn lagers de manier om ervoor te zorgen dat alles draait en beweegt. Om wrijving en spanningen tussen twee bewegende delen te verlagen worden lagers ingezet. Het periodiek inspecteren van lagers zorgt ervoor dat het risico op lagerfalen inzichtelijk gemaakt wordt zodat aanzienlijke kosten en mogelijke niet-beschikbaarheid voorkomen worden.

Bron: Kogellager Wikipedia

Lager problemen uitgelegd: van knarsen tot vet

Bewegende onderdelen hebben periodieke inspectie en onderhoud nodig. In veel gevallen kan in een vroeg stadium lagerfalen voorspelt worden en dient er tijdens onderhoud gelet te worden op de volgende kenmerken:

  • Vreemde geluiden zoals trillingen, knarsen en piepen;
  • Onvoldoende smering;

Indien dergelijke punten gedurende onderhoud worden geconstateerd, kan een aanvullende lagerinspectie antwoord bieden op de oorzaak en de mogelijke gevolgen van de geconstateerde afwijkingen.

Verkeerde lagers

Het komt voor dat er gedurende het ontwerp een “verkeerde” of niet ideale lagerkeuze gemaakt is waardoor de lagers specifieke slijtagekenmerken laten zien. Een aanvullende lagerinspectie kan dergelijke schades waarnemen en in een advies resulteren zodat onverwacht falen niet op hoeft te treden.

“Niet elk onderzoek geeft hetzelfde advies. Dit is vrijwel altijd maatwerk.” Olivier Dolk: projectleider en inspecteur

Stilstandschade

Een bekend probleem binnen beweegbare bruggen zijn stilstandschades van lagers. Een lager wilt het liefste draaien zodat de belastingen constant verdeeld worden. Aangezien bruggen slechts een korte tijd bewegen en (meestal) langer stilstaan t.o.v. te bewegen, kan het zijn dat het lager voor een langere tijd op exact hetzelfde puntje druk aan het uit oefenen is. Deze lokale belasting kan resulteren in schades. Een aanvullende lagerinspectie kan deze schades constateren en de gevolgen inzichtelijk maken zodat een advies opgesteld kan worden waarmee onverwacht falen voorkomen kan worden.

Blijven vetten

Een lager heeft het juiste vet nodig. Niet alleen omdat een lager dan soepel beweegt. Ook zorgt vet  er voor dat slijtagegedeeltes van het lager worden afgevoerd en is daarmee essentieel voor het degradatiepatroon van het lager.

Instrumenten tijdens een lageronderzoek

Een lager in ingebouwde toestand is niet eenvoudig bereikbaar en niet altijd volledig visueel inspecteerbaar. Hiervoor gebruiken we aanvullende instrumenten. Een endoscoop zorgt ervoor dat dat de inspecteur op moeilijk bereikbare locaties kan komen door het compacte formaat van de camera. Aanvullend is het ook mogelijk om trillingsmetingen uit te voeren waarmee defecten tijdens beweging van het lager kunnen worden vastgesteld. Deze resultaten kunnen tevens vergeleken worden met de visuele opname zodat de ernst van visuele schades geverifieerd kunnen worden met de aanwezige resulterende trillingen. Ook het nemen van vetmonsters en deze analyseren geeft informatie over het slijtagepatroon van de lagers. Deze onderzoekmethodes dragen in combinatie bij aan het op te stellen advies en de potentiële restlevensduur.

Deze video, hierboven, gaat over de vervanging van omloopwielen en kogelladers bij de Nieuwe Botlekbrug.

Advies na een lageronderzoek

Gedurende lageronderzoek worden de diverse lagers onderzocht en de resultaten geanalyseerd. Deze analyse kan resulteren in een inschatting van de restlevensduur of een risicobeeld. Deze analyse wordt vertaald naar een advies zodat er beheerst omgegaan kan worden met het eventueel aanwezige risico zodat onverwacht falen voorkomen wordt en de brug of sluis veilig haar werk kan blijven uitvoeren.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de werktuigbouwkundige inspecties?

Werktuigbouw inspectie | Doel & Uitleg
Wat is de NEN-EN 60204-1 inspectie?
A-Quin inspecteert Botlekbrug Hoogvliet volgens de NEN 60204
Wat houdt de NEN 6787 inspectie in?