Jaarlijkse conditiemetingen kunstwerken Rijkswaterstaat

Deel dit bericht

In opdracht van Gebroeders Van der Lee inspecteert A-Quin een groot aantal kunstwerken in Noord, Oost en Zuid Nederland volgens de NEN2767-1 conditiemeting. Lees hier meer over dit jaarlijkse project.

Conditie van kunstwerken in kaart gebracht

Sinds 2017 voert A-Quin jaarlijks – voornamelijk civiele – inspecties uit aan kunstwerken zoals bruggen, viaducten, portalen, onderdoorgangen, duikers en bruggetjes in de regio Noord, Oost en Zuid Nederland. Daarbij worden enkele objecten, zoals OV kasten langs de weg of pompinstallaties in onderdoorgangen, ook elektrotechnisch geïnspecteerd.

Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving. Het is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, (spoor)wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek.

De objecten die worden geïnspecteerd zijn veelal in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw gebouwd en in beheer van Rijkswaterstaat. Factoren als het weer, dooizouten, graffiti en onkruid kunnen defecten veroorzaken die de staat van het object beïnvloeden waardoor verwering, erosie en zelfs (wapenings)corrosie ontstaan. De gevolgen hiervan kunnen na verloop van tijd zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van scheuren, afbrokkeling en roest.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Afbeelding: Graffiti viaduct

Lees hier meer over welke invloed graffiti heeft op een object.

Om mogelijk verval vroeg te signaleren, is het tijdig en regelmatig laten uitvoeren van inspecties essentieel. In opdracht van Gebroeders Van der Lee voert A-Quin daarom jaarlijks verschillende inspecties uit. Een team van 2 à 3 inspecteurs is hier zo’n driekwart jaar mee bezig. Het gaat om een groot aantal objecten, verdeeld over 3 arealen:

Objecten Noord Nederland Oost

 • 45 vaste bruggen
 • 27 duikers
 • 42 onderdoorgang
 • 126 viaducten
 • 56 OV kasten
 • 2 beweegbare bruggen: Eelwerderbrug en Westersolsche brug
 • 51 portalen
 • 26 pompinstallaties

Afbeelding: Koningsdiep, Groningen

Objecten Oost Nederland Noord

 • 1 Brug beweegbaar: Eilandbrug
 • 45 vaste bruggen
 • 45 duikers
 • 5 ecoducten
 • 44 onderdoorgangen
 • 2 open tunnelbakken
 • 191 Viaducten
 • 255 portalen
 • 159 OV kasten
 • 10 pompinstallaties

Afbeelding: Eilandbrug (beweegbare tuigbrug) bij Kampen

Objecten Zuid Nederland Zuid Oost

 • 26 vaste bruggen
 • 38 duikers
 • 48 ecoducten
 • 42 onderdoorgangen
 • 5 ongelijkvloerse kruisingen
 • 9 tunnels
 • 260 viaducten
 • 328 portalen
 • 83 OV kasten
 • 16 pompinstallaties

Afbeelding: Fly-over A2

Conditiemeting kunstwerken volgens NEN2767-1

De civiele inspectie behelst hoofdzakelijk een visuele inspectie van de objecten. In de inspectierapporten wordt de conditie en verzorging van de objecten beschreven. De objecten zijn veelal van beton en asfalt maar ook relingen, geluidsschermen en afscheidingspaaltjes worden bij de inspectie betrokken. Daarbij hebben de inspecteurs te maken met objecten van gietijzer, staal, rubber, asfaltbeton en thermoplast.

Na het zorgvuldig inspecteren van de objecten, worden bevindingen en wordt een advies afgegeven voor herstel. De methodiek omtrent de scoring en beoordeling van bouw- en installatiedelen is wordt gedaan conform de norm NEN2767-1.

De decompositie is vastgelegd volgens de NEN2767-4-2 versie 1.5. Hierin staat vastgesteld dat het technische aspecten en bouw- en installatiedelen betreft. Risico inschattingen voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, NEN3140 en RI&E inspecties spelen geen rol bij de vastlegging en berekening van de conditiescore.

Duikinspecties

Voor sommige vaste bruggen werkten de inspecteurs van A-Quin samen met professionele duikers. Duikinspecties worden uitgevoerd om de conditie van het object onder het wateroppervlak in kaart te brengen. Inspecteurs communiceren vanaf de kade of een boot met de duikers.

Meer weten? Lees dan ook: Duikinspecties – Uitleg & Toepassing.

Vergelijking van de conditie over verschillende jaren

Om te zien hoe de conditie van de objecten is ten opzichte van voorgaande jaren, levert A-Quin jaarlijks een vergelijkingstabel. Zo kan worden gevolgd of het object in staat verslechterd is of juist verbeterd omdat er herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

De conditie van uw object in kaart brengen? | A-Quin helpt

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring waarmee ze u kunnen voorzien van waardevolle inzichten en bruikbaar advies.

We staan u graag bij met advies en inspecties om de veiligheid en het goed functioneren van uw object te waarborgen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.