straatverlichting

Is binnen uw gemeente het IV-schap op orde? | Installatieverantwoordelijke Gemeente

Deel dit bericht

Wie is in uw gemeente verantwoordelijk voor de elektrotechnische veiligheid van installaties? Lees hier meer over het nut en de noodzaak van een installatieverantwoordelijke binnen de gemeente.

Is een installatieverantwoordelijke binnen de gemeente verplicht?

Het is verplicht – en noodzakelijk – dat er een installatieverantwoordelijke (IV) is binnen uw gemeente. Als gemeente beheert u een groot aantal elektrische installaties. Denk aan openbare verlichting, gebouwen, rioolpompen en verkeerregelinstallaties.

Op het gebruik van en het werken met elektrische installaties zijn de Arbowet en de in 2015 uitgekomen NEN3140 van toepassing. Hierin is beschreven dat elektrotechnische installaties onder de verantwoordelijkheid moeten vallen van een installatieverantwoordelijke.

Binnen gemeentes is het niet altijd duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor installaties. Dit kan negatieve gevolgen hebben, zoals:

 • Storingen
 • Onveilige situaties voor gebruikers
 • Ongevallen
 • Hogere kosten voor herstel

De Arbeidsinspectie deelt hoge boetes uit wanneer bij een ongeval blijkt dat het IV-schap onvoldoende geregeld en vastgelegd is.

Opleidingseisen installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke moet minimaal middelbaar elektrotechnisch zijn opgeleid. Vaak is binnen gemeentes niemand aanwezig die aan deze eis voldoet. Installatieverantwoordelijkheid kan dan ook worden ingehuurd. A-Quin kan u hierin ondersteunen.

Installatieverantwoordelijke Gemeente | Taken & Verantwoordelijkheden

Een installatieverantwoordelijke (IV) binnen de gemeente draagt zorg voor een veilige toestand van gemeentelijke elektrotechnische installaties. De taken en verantwoordelijkheden die hier bij horen, hebben betrekking op de veiligheid van de installatie en de gebruikers van de installatie. Een IV is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Elektrotechnische installaties
 • Elektrische arbeidsmiddelen
 • Instandhouding van elektrotechnische installaties & elektrische arbeidsmiddelen
 • Laten uitvoeren van periodieke inspecties
 • Tijdig herstel van gevonden gebreken
 • Vaststellen van werkprocedures voor bediening van de installaties
 • Bepalen van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar

Meer weten? Bekijk dan ons artikel Installatieverantwoordelijke – Taken & Verantwoordelijkheden.

Installatieverantwoordelijke gemeente – Advies & Uitbesteding

Heeft u zelf niet de capaciteit of kennis in huis? Dan kunt u het IV-schap ook uitbesteden aan A-Quin. Onze specialisten hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van elektrotechnische veiligheid. Zij zorgen er als externe installatieverantwoordelijke voor dat uw installaties veilig zijn en altijd aan de geldende normen en wetgeving voldoen.

De specialisten van A-Quin hebben daarnaast – aansluitend op onze missie-  oog voor de duurzaamheidsaspecten van uw installaties en brengen daarover graag advies uit.

Externe installatieverantwoordelijke

Een externe installatieverantwoordelijke (EIV) krijgt de bevoegdheid middels een volmacht van de burgemeester, om in te grijpen bij onveilige situaties. Het zorgdragen voor een veilige bedrijfsvoering en het tijdig laten uitvoeren van onderhoud door middel van inspecties, zijn de hoofdtaken van een EIV.

Aantoonbare kwaliteit

Onze specialisten werken conform NEN 3140 en NEN 3840. Bovendien zijn wij binnen A-Quin SCIOS Scope 8 gecertificeerd. Dit is een certificatieregeling, gebaseerd op NEN 3140, die de kwaliteit van inspectiebureaus waarborgt.

Installatieverantwoordelijkheid uitbesteden bij A-Quin

Is er binnen uw gemeente een installatieverantwoordelijke aangesteld? Wij adviseren u graag over hoe u het best invulling kunt geven aan het IV-schap binnen uw gemeente.

A-Quin vervult geregeld de rol van installatieverantwoordelijke voor gemeentes. Benieuwd hoe wij dit aanpakken? In deze artikelen u daar meer over:

IV-schap uitbesteed | Gemeente LansingerlandGemeente Lansingerland schakelde A-Quin in om de rol van installatieverantwoordelijke te vervullen voor de afdeling Rioolbeheer.

IV-schap uitbesteed | Zonnepark Coevorden, VattenfallTijdens de realisatie van zonnepark Coevorden is A-Quin ingeschakeld door producent Brutotec om het IV-schap te verzorgen.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies rondom het IV-schap of deze taken volledig van u overnemen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.