Installatieverantwoordelijke – Taken & Verantwoordelijkheden

Deel dit bericht

Als installatieverantwoordelijke (IV) draagt u zorg voor de veiligheid van de elektrotechnische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. Maar wat houdt dit dan in? Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van de IV.

Wat is een installatieverantwoordelijke (IV)?

De installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is eindverantwoordelijke voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen. Een IV moet daarbij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze rol te kunnen vervullen. Volgens de norm (NEN3140) moet een IV ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau hebben door opleiding en/of ervaring.

NEN3140 (laagspanning) en NEN3840 (hoogspanning) beschrijven dat voor elke elektrotechnische installatie een IV aangesteld dient te zijn. Om te voldoen aan deze normen is het dus van belang dat wordt vastgelegd wie hier verantwoordelijk voor is bij uw elektrotechnische installatie(s). Dit wordt tevens verplicht gesteld in de Arbowet.

Wilt u hier meer over lezen? Bekijk dan: Wat houdt de NEN3140 inspectie in?

Taken & Verantwoordelijkheden

Een installatieverantwoordelijke draagt zorg voor een veilige toestand van een elektrotechnische installatie. De taken en verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien hebben niet alleen betrekking op de veiligheid van de installatie zelf, maar ook de gebruikers van de installatie. Een IV is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Elektrotechnische installaties
 • Elektrische arbeidsmiddelen
 • Instandhouding van elektrotechnische installaties & elektrische arbeidsmiddelen
 • Laten uitvoeren van periodieke inspecties
 • Tijdig herstel van gevonden gebreken
 • Vaststellen van werkprocedures voor bediening van de installaties
 • Bepalen van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Implementatie van NEN3140 in uw organisatie

Werken volgens NEN3140 verhoogt de veiligheid en verkleint het risico op storingen en uitval van uw elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Implementatie van NEN3140 in uw organisatie heeft als resultaat:

 • Veilige werkmethoden zijn ingevoerd en vastgelegd
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegewezen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de installatieverantwoordelijke zijn helder en vastgelegd
 • De verantwoordelijke personen hebben de vereiste kennis en vaardigheden door de juiste opleiding
 • De elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zijn en blijven op een veilig niveau

De specialisten van A-Quin implementeren NEN3140 eenvoudig en effectief in uw organisatie. Zo voldoet u aan al uw wettelijke verplichtingen.

IV-schap – Advies & Uitbesteding

Voldoet uw organisatie aan de eisen rondom het IV-schap? Wellicht bent u hier niet helemaal zeker over. Onze experts staan u graag te woord over het IV-schap en hoe u dit binnen uw organisatie het best kunt aanpakken.

A-Quin kan u ondersteunen met advies op maat over de vervulling van de rol van IV binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen wij deze taak tevens van u overnemen. A-Quin neemt de verantwoordelijkheid van het IV-schap op zich zodat uw bedrijf altijd voldoet aan de wettelijke eisen.

Onafhankelijke IV in uw gemeente

Wie is er binnen een gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrotechnische installaties? Denk aan gemeentelijke installaties zoals bruggen en straatverlichting.

Binnen gemeentes is het niet altijd duidelijk wie de verantwoordelijkheid hiervoor draagt en dit kan grote gevolgen hebben. De Arbeidsinspectie deelt hoge boetes uit wanneer bij een ongeval blijkt dat dit onvoldoende geregeld en vastgelegd is.

Is binnen uw gemeente het IV-schap op orde? Lees hier meer over installatieverantwoordelijkheid van gemeentes.

Heeft u vragen over het IV-schap? Neem gerust contact op.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies rondom het IV-schap of deze taken volledig van u overnemen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.