Installatieverantwoordelijke gemeente Lansingerland

Deel dit bericht

Het beheren van elektrische installaties vergt veel kennis en tijd. Daarom wordt dit door gemeenten vaak uitbesteed aan een installatieverantwoordelijke. Mans Damen vervult deze functie voor de gemeente Lansingerland. Wilt u weten wat dit inhoudt? Dat leggen wij hier uit.

Naast directeur van A-Quin is Mans Damen ook actief als installatieverantwoordelijke Stedelijk Water. In gemeente Lansingerland maakt Mans sinds 2019 deel uit van het team Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte van het domein Ruimte & Economie.

Wat is een installatieverantwoordelijke?

De installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen. De IV-er moet daarom beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Een IV-er moet minstens een middelbaar elektrotechnisch niveau hebben door opleiding en/of ervaring, volgens de norm (NEN 3140).

Hier leest u meer over de rol van installatieverantwoordelijke

Gemeente Lansingerland: Bron Wikipedia

Van regenwater naar zuiveringsinstallatie

Als installatieverantwoordelijke richt Mans zich op de 1.200 pompen en gemalen in de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Deze drie vormen gezamenlijk de gemeente Lansingerland. De gemeente Lansingerland kenmerkt zich doordat er veel rioolkasten in tuinen van particulieren staan. Met elektromotoren wordt rioolwater en regenwater naar de zuivering gepompt. Het is de taak van de IV elektrische installaties veilig en betrouwbaar te houden. Door Synorga zijn in 2020 daarom eerst NEN 3140 inspecties uitgevoerd, om alle gebreken zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Rioolkasten bij particulieren

Onveilige situaties worden niet geaccepteerd

Mans geeft aan dat hij, in zijn functie van installatieverantwoordelijke Stedelijk Water, momenteel onderzoekt wat er nodig is om blijvend te voldoen aan de NEN 3140. Dit houdt in dat hij overleg voert en afstemt tussen de verschillende partijen.

‘Ik accepteer NUL gebreken in kasten die in tuinen van particulieren zijn geplaatst. Een onveilige situatie voor gezinnen is onacceptabel.’ Mans Damen

De komende tijd zorgt – en ondersteunt – Mans op risicomanagement. Het gaat dan om risicogestuurd uitvoeren van onderhoud. Risico’s worden in kaart gebracht en worden gekoppeld aan een verwachte levensduur.

Door deze gegevens te koppelen aan een kostenanalyse levert dit relevante bedrijfsinformatie op voor de gemeente in het kader van investeringen. Daarmee is de rol van A-Quin gegroeid van het uitvoeren van NEN 3140 inspecties tot assetmanagement.

Wat houdt de NEN 3140 in?

De NEN 3140 is speciaal ontwikkeld voor laagspanningsinstallaties tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning. Denk daarbij aan elektrische voorwerpen in en rondom tunnels, op wegen en in aquaducten. De NEN 3140 beschrijft normen en eisen voor het veilig gebruik van elektrische (laagspannings-)installaties en arbeidsmiddelen.

Lees hier meer over de NEN 3140 inspectie

Geïnteresseerd in een installatieverantwoordelijke?

Is er binnen uw gemeente een installatieverantwoordelijke aangesteld? Wij adviseren u graag over hoe u het best invulling kunt geven aan het IV-schap binnen uw gemeente. Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies rondom het IV-schap of deze taken volledig van u overnemen. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over het uitbesteden van IV-schap?

IV-schap uitbesteed gemeente Lansingerland

IV-schap uitbesteed zonnepark Coevorden