HI&I b.v. wordt A-Quin

Deel dit bericht

In april 2008 is ons bedrijf opgericht. Vanaf de start hebben wij onafhankelijk en zelfstandig opererend in de markt gestaan. We hebben ons ontwikkelt en als team op elkaar inspelend kennis en ervaring opgedaan. Dit vertalen wij in onze nieuwe naam. Per 1 oktober 2010 heet ons bedrijf A-Quin. Een functionele naam voor een deskundige partner. A-Quin staat voor de A voor Advies, Qu voor Kwaliteit en de In voor Inspecties, Ingenieursdiensten en Infra.

Op een verantwoorde wijze spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. A-Quin adviseert vanuit een ambitie die verdergaat dan het opnemen en toe- passen van minimum duurzaamheidcriteria. Rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten nemen we duurzaamheid als uitgangspunt. Dit borgen we in een proactief bedrijfsbeleid en managementsysteem.

Waar staat A-Quin voor

A-Quin staat voor betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht. A-Quin ont- zorgt en helpt. Wanneer wij inspecties uitvoeren en/of advies geven doen wij dat vakkundig. Opdrachtgevers kunnen dit met vertrouwen aan A-Quin overlaten. A-Quin heeft als doel haar opdrachtgevers te informeren over de status en kwaliteit van objecten. Het gaat om inzicht in beheer en onderhoud. A-Quin positioneert zich als een flexibele, professionele en deskundige organisatie.