Heeft uw gemeente al een onafhankelijke installatieverantwoordelijke? 

Deel dit bericht

Wie is er in uw Gemeente verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van gemeentelijke installaties? In de norm NEN3140:2015 vinden we dat de elektrische installatie onder de verantwoordelijkheid moet vallen van een installatieverantwoordelijke.

Gemeenten hebben veel taken in het beheren van openbare ruimte, verlichting, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.) en andere installaties. De inwoners gaan er van uit dat alles veilig en goed geregeld is en vertrouwen erop dat alle elektrotechnische installaties veilig zijn. Dat klinkt heel logisch en normaal, maar er kan veel mis gaan omdat niet altijd duidelijk is wie nu waarvoor verantwoordelijk is. En dat kan verstrekkende en nare gevolgen hebben.

De Arbeidsinspectie deelt hoge boetes uit wanneer bij een ongeval blijkt dat de zaken niet voldoende geregeld en vastgelegd zijn.

  • Wanneer er bij letsel niet gemeld wordt of in de doofpot wordt gestopt: €50.000,–
  • Bij een organisatie met bijvoorbeeld 10 tot 15 personen in dienst bij elk ongeval € 11.000,-. Wanneer alles goed georganiseerd en geregeld is worden er geen boetes uitgedeeld.

Is binnen uw gemeente het IV-schap op orde? Lees hier meer over installatieverantwoordelijkheid van gemeentes.

A-Quin implementeert eenvoudig en effectief NEN3140:15 in uw organisatie. Werken volgens NEN3140:15 verhoogt de bedrijfszekerheid en vermindert de kans op storingen en uitval van gemeentelijke installaties. U voldoet aan al uw wettelijke verplichtingen.

De implementatie en het werken volgens vastgelegde regels garandeert niet alleen de door u nagestreefde veiligheid, maar zo kunt u bij een onverhoopt ongeval met elektriciteit aantonen dat u met behulp van de gevolgde procedures en instructies er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen!

Het resultaat van de implementatie van NEN3140:2015 in uw organisatie is:

  • Veilige werkmethoden zijn ingevoerd en vastgelegd
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegewezen
  • Taken en verantwoordelijkheden van de installatieverantwoordelijke zijn helder en vastgelegd
  • De verantwoordelijke personen hebben de vereiste kennis en vaardigheden door de juiste opleiding
  • De elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zijn en blijven op een veilig niveau

Elektrotechnisch veiligheidshandboek

Vaak zijn er binnen organisaties diverse regels voor de elektrotechnische veiligheid, maar deze zijn vaak niet op schrift gesteld. Verder zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nog te vaak alleen summier beschreven.

A-Quin legt deze regels, taken en verantwoordelijkheden vast in een werkinstructie in de vorm van één Elektrotechnisch Veiligheidshandboek voor de locatie. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de bestaande (ongeschreven) werkafspraken van de organisatie.

Risico Inventarisatie van installaties en elektrische arbeidsmiddelen:

Eerst leggen we vast hoe er aan de installaties wordt gewerkt. Tijdens het invoeren van de NEN 3140:2015 maken we een RI&E voor de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Komen we problemen tegen, dan lossen we die op.

Daarnaast stellen we een lange termijn inspectieplan op om zo de kans op elektrotechnisch gevaar voor de gebruikers en bewoners te minimaliseren. Dit onderhoudsplan voegen we toe aan het handboek.

Taken van de installatieverantwoordelijke

De taakinhoud en verantwoordelijkheid van de installatie verantwoordelijke zullen wij met de projectverantwoordelijke van de opdrachtgever doornemen. Deze taakinhoud hebben wij naar onze visie beschreven.

We nemen het takenpakket van de installatieverantwoordelijke graag met u door in een persoonlijk gesprek.

Over A-Quin

A-Quin is met een team van ongeveer 20 personen een betrouwbare, ervaren en deskundig partner voor implementaties van NEN normeringen.

Neem contact op: in een vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer!

Download the folder: “Is uw gemeente ambtenaar ook strafbaar?”

Meer over de Euronorm ‘installatieverantwoordelijke